ZARZĄD KOŁA

 

Prezes Zarządu

Słapczyński Andrzej

I W-ce Prezes
ds. sportu wędkarskiego

Olszowy Dariusz

II W-ce Prezes
ds. zagospodarowania wód 

Kuznecki Krzysztof

III W-ce Prezes ds. ochrony wód (Komendant SSR w Kole)

Wojniak Krzysztof

Skarbnik

Żelazny Władysław

Sekretarz

Głuchowski Krzysztof

Gospodarz

Paterski Mirosław

Członek Zarządu                 ds. młodzieży

Spasiuk Sławomir

Członek Zarządu                 ds. młodzieży

Komierzyński Kamil

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący

Zając Stanisław

Członek

Pełka Stanisław

Członek

Nowicki Karol

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Sieczkoś Witold

Członek

Wosk Kazimierz

Członek

Chrząstowski Henryk