Obostrzenia na wodach PZW Okręgu Tarnobrzeg


Obostrzenia obowiązujące w 2015 roku na rzekach i zbiornikach drobnych użytkowanych przez Okręg PZW w Tarnobrzegu:                                            (ujęte w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką)

1. Wymiar ochronny leszcza - do 25 cm /limit dobowy w rzekach 5 szt./

2. Wymiar ochronny pstrąga potokowego - do 35 cm /limit dobowy 2 szt./

3. Wymiar ochronny karpia w rzekach - do 30 cm

4. Limit dobowy połowu: amura, tołpygi, karpia - 1 szt.

5. Dopuszcza się zabranie ryb gatunków nie wymienionych w RAPR w ilości nie przekraczającej 5 kg w ciągu doby.

6. Na wodach Okręgu Tarnobrzeg obowiązuje zakaz wędkowania metodą trollingową oraz z użyciem kuszy.

7. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego zezwolenia skutkuje jego utratą lub zatrzymaniem przez uprawnionego do rybactwa i jego organy np. Okręg PZW, (Straż Ochrony Wód) bez prawa do odszkodowania.