Gospodarka

Wędkarstwo

Parafia Lipa
Parafia Lipa PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 13:04

Historia miejscowości oraz parafii Lipa

 

Wieś Lipa została założona w XV wieku. Należała do włości gorajskiej i była własnością braci Czarnkowskich. W 1595r. hrabia Jan Zamoyski odkupił włość gorajską i włączył do Ordynacji Zamojskiej. Nazwa wsi Lipa pochodzi prawdopodobnie od nazwy drzewa lipy.
Ludność tutejsza od dawna zajmowała się myślistwem i bartnictwem. W 1799r. w Lipie było 59 domów, a liczba mieszkańców wynosiła 437 osób. W 1880r. liczba ludności wzrosła do 919 osób, a domów było 110. Po I –szej wojnie światowej zbudowano linię kolejową Lublin-Rozwadów biegnącą przez Lipę, co dało początek rozwojowi wioski. Od początku istnienia Lipa wchodziła w skład parafii rzymskokatolickiej w Zaklikowie.
W 1928r. doszło w Lipie do powstania kościoła polskokatolickiego z powodu nieporozumień między ówczesnym proboszczem parafii Zaklików, a tutejszymi mieszkańcami. Wierni z pomocą księdza narodowego zbudowali drewniany kościół i założyli cmentarz grzebalny. Początkowo prawie 70mieszkańców Lipy należało do kościoła narodowego. Księża katoliccy z Zaklikowa robili co mogli, aby przywrócić ludzi do Kościoła Rzymskokatolickego. Organizowano w tym celu misje, głoszono specjalne nauki i urządzano procesje pokutne przez wioskę. Przy drodze stawiano wiele krzyży z napisem „Od fałszywych proroków zachowaj nas Panie”. Wielu mieszkańców Lipy wróciło do Kościoła Rzymskokatolickego, lecz około 20pozostało na dłuższy czas przy kościele narodowym.
W 1943r. właścicielka majątku w Lipie, pani Wierzbicka w porozumieniu z księdzem proboszczem z Zaklikowa udała się do klasztoru O. O. Kapucynów w Rozwadowie z prośbą, aby dojeżdżali do Lipy w niedzielę i święta i odprawiali Mszę św. oraz porwadzili pracę duszpasterską. Na wielkanoc 1943r. przyjechał do Lipy O. Leszek Tabor. i odprawił w remizie strażackiej rezurekcję. Był to początek pracy duszpasterskiej w lipie. Potem O. Leszek zamieszkał w Lipie w domu zawiadowcy stacji kolejowej. Miało to duży wpływ na podniesienie ducha religijnego wiernych. Po wyzwoleniu na prośbę ks. proboszcza z Zaklikowa i Kurii Biskupiej w Lublinie dalszą pracę duszpasterską w Lipie prowadzili O. O. Kapucyni z Rozwadowa. Wtedy to powstała koncepcja budowy świątyni katolickiej.     Od listopada 1946r. obowiązki proboszcza parafii w Zaklikowie objął ks. Kanonik Józef Cieślicki. Odtąd opiekę duszpasterską nad kościołem w Lipie sprawowali księża z Zaklikowa.
Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił szybki rozwój Lipy. Liczba mieszkańców wioski w 1946r. wynosiła 1625 osób. Powstały liczne zakłady przemysłowe, zrobiono elektryfikację i szosę w kierunku Zaklikowa i Rozwadowa.
W Boże Narodzenie 1949r. odprawiono w nowym kościele w Lipie pierwszą Pasterkę. Odtąd wszystkie nabożeństwa odprawiano w tamtejszym kościele pomimo braku ołtarza i podłogi. W 1950r. odbyła się wizytacja biskupia w Lipie dokonana przez biskupa lubelskiego Piotra Kałwę. W latach 1957-1962 pracę duszpasterską w Lipie prowadził ks. Eugeniusz Sośler jako wikariusz Zaklikowski. Kościół w Lipie miał status kościoła filialnego. Ks. Sośler zorganizował przy kościele w Lipie chór w liczbie 40 osób, który odegrał dużą rolę w ożywieniu wiary. Śpiewy liturgiczne wykonywane były języku łacińskim.
Pan Stanisław Młot ofiarował dla kościoła w Lipie fisharmonię, na której grał Józef Wójcikowski, główny księgowy z tartaku. Pierwsze misje w kościele w Lipie odbyły się w dniach od 18 do 25 października 1959r. i zostały przeprowadzone przez O. O. Pijarów z Krakowa. Na zakończenie misji postawiono przed kościołem krzyż misyjny z napisem „Zawsze z Chrystusem”.
19 sierpnia 1962r. został zakupiony w Gielni dom w celu przerobienia go na plebanię. 3 września 1962r. ks. Eugeniusz Sośler zameldował się w Lipie na pobyt stał, mimo że jeszcze kilka miesięcy mieszkał w Zaklikowie. 20 grudnia 1962r. ks. Sośler zamieszkał na stałe w Lipie, po sześciu latach dojeżdżania z Zaklikowa. Od tego czasu praca duszpasterska w Lipie była prowadzona systematycznie i w sposób zorganizowany. Msze św. W niedzielę i święta były odprawiane o 9,00 i 11,30, a w dni powszednie o 7,00. Ks. Sośler w tym czasie był wielokrotnie przesłuchiwany i szykanowany przez władze państwowe z Kraśnika. Wielokrotnie wymierzano mu karę grzywny. Plebania została zaplombowana i wyłączona z użytku. Władze komunistyczne za wszelką cenę chciały zlikwidować placówkę duszpasterską w Lipie. Mieszkańcy Lipy zaczęli ofiarnie bronić księdza i placówki duszpasterskiej. Postawa ludzi była godna uznania i szacunku. Ks. Sośler za ogrodzenie placu przykościelnego otrzymał wyrok 21 dni więzienia lub grzywnę. Ksiądz chciał iść do więzienia, lecz ludzie nie pozwolili. 2 października 1966r. odbyła się w Lipie wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Ks. biskupa Bolesława Pylaka, sufregena lubelskiego. Cztery dni później do Lipy przyjechał osobiście z prywatną wizytą sam ks. biskup ordynariusz lubelski Piotr Kałwa wraz z wikariuszem generalnym ks. infułatem Piotrem Stopniakiem. Owocem tej wizyty była decyzja ks. biskupa, aby od dnia 1 listopada 1966r. prowadzić wszystkie księgi metrykalne w Lipie oraz samodzielną już pracę duszpasterską niezależną od parafii w Zaklikowie. Praktycznie od tego czasu ks. Eugeniusz Sośler pełnił obowiązki proboszcza w Lipie, chociaż prawnie był nadal rektorem kościoła w Lipie. Parafii tylko dlatego wtedy nie utworzono, gdyż były duże przeszkody ze strony władzy państwowej, która nie wyrażała zgody na utworzenie parafii w Lipie.
W latach 1968-1969 odbyło się nawiedzenie rodzin przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Owocem nawiedzenia było ożywienie wiary i pobożności w parafii. W tym roku rozdano 14500 komunii św.
W lipcu 1969r. została zamontowana radiofonia w kościele.
8 kwietnia 1969r. o godz. 900 spalił się narodowy kościół w Lipie. Przyczyny pożaru nie są znane. Wtedy też roku parafia odkupiła działkę na której stoi plebania od właściciela Wojciecha Pęzioła. Zakupiono też do kościoła nową fisharmonię. W 1970r. parafia przeżyła misję, którą przeprowadził O. bernardyn z Kalwarii Zebrzydowskiej, a 26 września 1971r. parafia przeżywała nawiedzenie Matki Boskiej Częstochowskiej w symbolach świecy i Ewangelii.
W 1971r. Lipa obchodziła 25-lecie istnienia kościoła. Z tej okazji przeprowadzono wiele prac przy kościele. Dla uczczenia jubileuszu 25-lecia istnienia kościoła zostały zakupione w Przemyślu, w Eugeniusza Felczyńskiego 2 nowe dzwony. Piotr o wadze 400 kg. i Józef o wadze 150 kg. Dzwony te wraz z poprzednimi zostały zawieszone na nowej dzwonnicy metalowej. W 1971r. wyjechał z Lipy ostatni duchowny kościoła narodowego ks. Paweł Myk. Parafia Rzymskokatolicka w Lipie p.w. M. B. Częstochowskiej została erygowana dekretem ks. biskupa lubelskiego Piotra Kałwy z dnia 9 września 1972r. nr. 1543/72. Utworzenie parafii w Lipie było efektem wielkich starań i gorących pragnień wiernych, którzy o to bardzo zabiegali. Z chwilą utworzenia parafii w Lipie liczba wiernych wynosiła 2170 osób. 18 grudnia 1972r. po 16 latach pracy duszpasterskiej w Lipie jako wikariusza i rektora ks. Eugeniusz Sośler został mianowany przez ks. biskupa Piotra Kałwę pierwszym proboszczem parafii w Lipie.
15 maja 1973r. parafia w Lipie otrzymała zawiadomienie z Kurii Biskupiej w Lublinie, że władze państwowe wyraziły zgodę na założenie cmentarza grzebalnego. W tym też roku Wydział do Spraw Wyznań w Lublinie wydał zezwoleniena dokończenie plebanii. W 1975r. pobudowano nowy budynek gospodarczy o wymiarach 18 na 6 metrów z salą katechetyczną i garażem. 21 lutego 1976r. ks. biskup Bolesław Pylak mianował dotychczasowego proboszcza w Lipie ks. Eugeniusza Soślera proboszczem i dziekanem w Lubartowie. Pożegnanie proboszcza po blisko 20 latach pracy duszpasterskiej w Lipie odbyło się w niedzielę 21 marca 1976r. Od 21 marca 1976r. nowym proboszczem parafii Lipa został ks. mgr Feliks Łojewski. W tym roku teren plebani ogrodzono żelbetonowymi przęsłami oraz ułożono z płyt żelbetonowych chodnik procesyjny wokół kościoła, a także dokończono grodzenie placu przykościelnego płotem sztachetowym i zaczęto budowę kapliczek na cmentarzu przykościelnym. Zmieniono też blachę na kościele. Dokończono prace przy nowej plebani i proboszcz zaczął w niej mieszkać. W starej plebani zamieszkał organista. 22 grudnia 1977r. ks. Feliks Łotewski został przez biskupa lubelskiego zwolniony ze stanowiska proboszcza w Lipie i 28 grudnia wyjechał z parafii do pracy duszpasterskiej w USA.
Od 28 stycznia 1978r. proboszczem w Lipie jest ks. Władysław Kozak. W 1981r. założono cmentarz grzebalny o powierzchni 2 ha, który ogrodzono przęsłami żelbetonowymi. Następnie przystąpiono do budowy kaplicy na cmentarzu. Dużą część prac została wykonana przez parafian w czynie społecznym. W 2001r. główną aleję cmentarza od bramy do kaplicy wyłożono kostką brukową. Od 01 lipca 2001r. w parafii zaczął pracować ks. wikariusz Rafał Borycki.
Parafianie od dawna myśleli o potrzebie zbudowania nowego kościoła w Lipie. Stary kościół, drewniany jest za mały, aby pomieścić uczestników liturgii. Ostatecznie decyzja o budowie nowego kościoła została podjęta 01 grudnia 2002r. na zebraniu wiejskim. Wtedy to został powołany Społeczny Komitet Budowy Kościoła, który miał zająć się sprawami związanymi z budową nowego kościoła. W skład komitetu weszło ok. 50 osób. Rozpoczęto przygotowania do budowy, założono w banku konto do dokonywania wpłat oraz rozpoczęto zakup materiałów: cegły i żelaza. Po wielu dyskusjach lokalizację kościoła wybrano poprzez obudowę starego kościoła. Projekt nowego kościoła wykonali: architekt Marek Gierulski i konstruktor Zbigniew Konopka obaj ze Stalowej Woli. Pozwolenie na budowę wydał starosta powiatu stalowowolskiego w dniu 02 grudnia 2003r.
19 czerwca 2004r. na teren budowy weszli: geodeta Józef Socha, inżynier projektant i inspektor nadzoru Stefan Świetliński i oznaczyli teren, gdzie będą fundamenty pod nowy kościół. Ten dzień uważany jest za datę rozpoczęcia budowy nowego kościoła. Rozpoczęły się wykopy do zalania fundamentu. W tym czasie ks. biskup sandomierski Andrzej Dzięga mianował do budowy nowego kościoła w Lipie ks. Stanisława Mroczka byłego proboszcza w Otroczu, mianując go jednocześnie administratorem parafii w Lipie. Dokonało się to 05 lipca 2004r. podczas Mszy św. o godz. 1700, po której ks. biskup Andrzej Dzięga pobłogosławił pierwszą taczkę zaprawy na nowy fundament. Od tego czasu rozpoczęła się budowa fundamentu pod nowy kościół zakończona w sierpniu.
29 sierpnia 2004r. podczas odpustu parafialnego Matki Boskiej Częstochowskiej, po sumie odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania Aktu Erekcyjnego w fundament kościoła. W tej uroczystości brali udział duchowni z dekanatu zaklikowskiego, władze samorządowe i licznie zgromadzeni parafianie i goście. Teraz rozpoczął się etap zbierania funduszy na dalszą budowę kościoła. W kwietniu 2005r. została podjęta decyzja o rozbiórce starego kościoła. Znalazł się nawet kupiec. Przygotowujemy się do realizacji tego planu.

 

 


Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka