Gospodarka

Wędkarstwo

Łążek Zaklikowski
Łązek Zaklikowski PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 12:34

Łążek Zaklikowski


Dane adresowe:
Łążek zaklikowski
37-470, Zaklików

Dane kontaktowe:
015 8737242

Sołtys:
Ryszard Szubiga

Rada sołecka:
Czesław Walczyński
Stanisław Baran
Bolesława Baran

liczba mieszkańców sołectwa na dzien 31.12.2010 r: - ogółem 85 osób w tym 44 kobiet i 41 mężczyzn


Opis miejscowości

Wieś wymieniona w XVII wieku, w 1885 roku było tu 19 domów i mieszkało 29 osób. W latach 1916-1918 liczba ludności Łążka wzrosła do 122 osób, zaś w 1965 roku we wsi mieszkało 186 osób. Wielki dramat rozegrał się w Łążku w czasie okupacji. W lipcu 1943 roku hitlerowcy aresztowali i zesłali do obozów 48 mieszkańców wsi, zaś 2 lutego 1944 dokonali pacyfikacji Łążka mordując 217 osób i paląc zabudowania. Miał to być odwet za wspieranie przez ludność Łążka ruchu oporu.
Zabudowa wsi jest niemal całkowicie współczesna, nie ocalał żaden obiekt zabytkowy, poza drewnianym młynem wodnym z lat trzydziestych XX wieku przerobionym współcześnie na motorowy. Walory przyrodnicze, cisza i spokój sprawiają, że w niedługim czasie Łążek stać się może popularną miejscowością letniskową.
Na zachodnim krańcu wsi wznosi się betonowy pomnik poświęcony tragedii z lat okupacji. Powyżej stoi kaplica zbudowana współcześnie w miejscu dawnej cerkiewki. W pobliżu przebiegała granica między zaborem rosyjskim i austriackim, dzieląca Łążek na dwie części. Do tej pory ów podział jest widoczny w postaci około 500-metrowego pasa niezabudowanej ziemi. Stąd, w 1918 roku, przeniesiono do Zaklikowa i ustawiono przy kościelnej dzwonnicy, dawny słup graniczny. Pamięć o pacyfikacji Łążka jest wciąż żywa wśród mieszkańców.
Niektórzy przechowują w domach dokumentalne zdjęcia, zaś sporządzone po wojnie relacje świadków dramatu ma w swoim posiadaniu jedna z mieszkanek Łążka.

Materiały z książki:
Atrur Bata i Hanna Lawera - "Zaklików - gmina na szlaku historii"

 

 


Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka