Gospodarka

Wędkarstwo

Lipa
Lipa PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 12:33

Lipa


Dane adresowe:
Lipa ul. Lipowa 20
37-470, Zaklików

Dane kontaktowe:
665002595

Sołtys:
Edyta Łukasiewicz

Rada sołecka:
Bożena Chamera
Anna Chmura
Henryk Garbacz
Barbara Hołody
Renara Iskra
Zbigniew Lenart
Sławomir Wlezień

liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r: - ogółem 2 398 w tym 1 195 kobiet i 1203 mężczyzn


Opis miejscowości

Miejscowość położona 10 km na południe od Zaklikowa, w kompleksie Lasów Janowskich. Osada powstała w XV wieku i była własnością Czarakowskich. W 1595 roku nabył ją hr. Jan Zamojski i włączył do dóbr ordynacji zamojskiej. Wchodziła w ich skład aż do lat trzydziestych obecnego stulecia. W 1799 roku Lipa miała około 320 mieszkańców, zaś w 1860 około 700.
Mieszkańcy tej, puszczańskiej wsi trudnili się myślistwem, bartnictwem i rzemiosłami bazującymi na surowcu drzewnym. Produkowali maź, potaż, zajmowali się też rolnictwem. Po rozbiorach Polski Lipa znalazła się blisko granicy rosyjskoaustriackiej i wówczas rozwinął się tu przemyt.
Podczas powstania styczniowego w okolicy Lipy miała miejsce potyczka oddziału powstańczego z Rosjanami. Wiatach dwudziestych, po konflikcie mieszkańców z miejscowym proboszczem, doszło w Lipie do rozłamu religijnego i w konsekwencji powstał tu Kościół polskonarodowy. W 1929 roku wierni tego obrządku wznieśli nową świątynię. Z upływem czasu „narodowcy" tracili poparcie, nastąpił gremialny powrót do Kościoła rzymsko-katolickiego. Ostatnio zbudowano tu niewielką kapliczkę dla wiernych Kościoła Narodowego.
Wieś, dzięki istnieniu stacji kolejowej, nasycalni podkładów kolejowych i drobnych zakładów drzewnych, uzyskała wygląd i charakter osady przemysłowej. Położona wśród lasów jest chętnie wykorzystywana jako miejsce wycieczek i wypoczynku. W jej okolicy występują źródła wód mineralnych - siarczkowych, które w przyszłości mogą się przyczynić do powstania w Lipie ośrodka sanatoryjnego. Wymaga to jednak stworzenia odpowiedniej infrastruktury - budowy obiektów wypoczynkowych, rekreacyjnych, sportowych itp. Obecnie baza turystyczna w tej miejscowości praktycznie nie istnieje - jej powstanie przewidziano w planach rozwoju gminy.
Lipa urzeka wspaniałymi, nieznacznie tylko dotkniętymi działalnością człowieka lasami, pięknymi krajobrazami.
Dzisiejsza zabudowa Lipy to w przeważającej części nowe domy o typowych planach i nieskomplikowanej, prostej i funkcjonalnej architekturze.
Pośród nich stoją jeszcze stare drewniane chałupy, a na obrzeżu, przy drodze do Gielni dwa okazałe budynki o kształtach przypominających podmiejskie wille
Szczególnie bogate jest w tej okolicy runo leśne, przyciągające zwłaszcza amatorów grzybobrania. Nie ma tu cennych obiektów zabytkowych, parę jednak budowli warto obejrzeć.
Przy drodze z Zaklikowa wznosi się drewniana kapliczka postawiona w 1846 roku z fundacji proboszcza zaklikowskiego, księdza Fr. Nowakowskiego. We wnętrzu niewielkiej, skromnej budowli umieszczono ludową rzeźbę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.
W centrum wsi stał drewniany kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, konsekrowany w 1955 roku przez biskupa, ks. T. Wilczyńskiego. Wybudowany z drzewa sosnowego, wg projektu inż. St. Gaebela w stylu zakopiańskim składał się z obszernej nawy i niewielkiego, o stopień podwyższonego względem korpusu, prezbiterium. W neogotyckim ołtarzu głównym znajdował się współczesny wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Obecnie w tym miejscu dzięki staraniom mieszkańców wybudowany nowym, murowany kościół.
W niewielkiej odległości od świątyni parafialnej, przy skrzyżowaniu dróg wystawiono w ostatnich latach niewielki kościółek. Ceglana budowla przypominająca rozmiarami kaplicę jest świątynią Polskiego Kościoła Narodowego. W południowej części osady, w niewielkiej, murowanej kapliczce znajduje się piękny, barokowo-ludowy posąg św. Jana Nepomucena.

Materiały z książki:
Atrur Bata i Hanna Lawera - "Zaklików - gmina na szlaku historii"

 


Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka