Gospodarka

Wędkarstwo

Irena
Irena PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 12:25

Irena


Dane adresowe:
Irena 40
37-470, Zaklików

Dane kontaktowe:
015 8737253

Sołtys:
Marek Babicz

Rada sołecka:
Monika Słapczyńska
Bożena Stryjecka
Urszula Sobala

liczba mieszkańców sołectwa na dzień 31.12.2010 r: - ogółem 227 osób w tym 163 kobiet i 64 mężczyznOpis miejscowości

Miejscowość malowniczo położona, otoczona lasami, jej zabudowa rozłożyła się w dolinie Sanny. Osada powstała w wyniku budowy w latach 1837-1838 przez hr. Henryka Łubieńskiego, walcowni żelaza i tzw. pudlingarni. Przy fabryce wzniesiono osiedle dla pracowników liczące 40 domów. Nazwano je Irena od imienia żony Łubieńskiego.
Huta w Irenie opalana była drewnem z okolicznych. lasów i działała w kooperacji z hutami ostrowieckimi, również należącymi do Łubieńskiego. W 1840 roku wybuchł pożar, który zniszczył zakład. Szybko go jednak odbudowano. W 1845 roku huta przeszła w ręce Banku Polskiego. Nastąpiła jej rozbudowa,a zatrudnienie wzrosło ze 120 do około 300 robotników. W 1867 roku zakład kupili Julian Łubieński i A. B. Frankiel. W 1870 roku Łubieńśki odstąpił swoją część Fraenkielowi, w 1883 kolejny pożar spowodował znaczne zniszczenia, w 1889 roku hutę zamknięto.
Osiedle zaczęło się wyludniać. W czasie pierwszej wojny światowej mieszkało w Irenie 458 osób, zaś w 1965 tylko 295. Osada przekształciła się zbiegiem czasu w typową, rolniczą wieś. Ma jednak szansę, by stać się miejscowością wypoczynkową.
Przy biegnącej przez wieś drodze stoją przydrożne krzyże, wznoszone od wieków przy traktach jako symbole wiary, pokuty i nadziei a także jako pamiątki ważnych dla ich fundatorów wydarzeń (m. in. powstania styczniowego).
W dawnym zespole dworskim hr. Tarnowskich mieści się obecnie dom opieki prowadzony przez Siostry Opatrzności Bożej.
Kanoniczna erekcja Domu odbyła się w 1948 roku, rok po przybyciu Sióstr do Ireny. W tym też czasie urządzono we dworze kaplicę.
Przebudowany i unowocześniony budynek dworu mało przypomina ziemiańską siedzibę, chociaż wciąż zarówno usytuowaniem jak i bryłą przypomina o swym, pierwotnym charakterze. Przy odnawianiu elewacji uszanowano ważny, historyczny akcent. Jest nim kartusz z herbem Leliwa pod hrabiowską koroną umieszczony na ścianie facjatki.
Dwór, wzniesiony w początku XX stulecia na planie wydłużonego prostokąta, murowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem, zagospodarowany wraz z obszernym otoczeniem, w obrębie którego rośnie kilka drzew, będących pozostałościami dawnego parku, zmienił funkcję a wraz z nią także charakterystyczny dla szlacheckich domów wyraz. Dzięki obecności zgromadzenia nie popadł, jak większość tego typu obiektów, w ruinę służąc w innej rzeczywistości nowym celom.

Materiały z książki:
Atrur Bata i Hanna Lawera - "Zaklików - gmina na szlaku historii"

 

 


Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka