Gospodarka

Wędkarstwo

Zdziechowice PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 13:06

Ochotnicza Straż Pożarna
w Zdziechowicach


Kilka słów o historii jedostki

W 1922 roku w Zdziechowicach została założona ochotnicza straż pożarna, która działa nieprzerwanie
do chwili obecnej. Pierwszymi założycielami byli: rządca dworu Andrzej Skórski oraz Feliks Stefaniak.
W początkach działalności jednostki rolę strażaków pełnili robotnicy dworscy. W późniejszych latach w szeregi strażaków wstępowali mężczyźni z wioski. Dysponowali oni wówczas sikawką i jednym beczkowozem.

Następnymi założycielami byli: Naczelnik - Słotys Roman. W skład zarządu wchodzili również Miękina Walenty, Słapczyński Michał oraz Miękina Stanisław. Skład tego zarządu działał w okresie przed okupacją i w czasie II wojny światowej. W tych czasach powstała pierwsza strażnica zbudowana z bali drewnianych po starych rozebranych domach. Już wtedy jednostka posiadała dwie sikawki i dwa beczkowozy, jak również drabinę Szczerbowskiego.

Do ciągnięcia sikawek i beczkowozów używane były zaprzęgi konne gospodarzy Zdziechowic - Oszusta, Sieczkosia, Tura, Budkowskiego i Faca. Na straży spoczywał także nałożony przez okupanta obowiązek odśnieżania dróg.

W późniejszych latach powojennych, tj. w 1956r. zaczęto budować nową remizę, która stoi do czasów obecnych. Budowana była z materiałów odzyskanych, zakupionych ze zbiórek społecznych wygospodarowanych przez strażaków podczas festynów, zabaw tanecznych i loterii fantowych. Do pierwszego użytku została ona oddana w 1962 roku. Już wtedy strażacy ze Zdziechowic mieli w posiadaniu motopompe, co w dużym stopniu poprawiło gotowość bojową.

Następcą wieloletniego Naczelnika Romana Sołtysa, któremu choroba nie pozwoliła pełnić tej funkcji, był Taracha Czesław, prezesem zaś Adolf Wójcik. W tym okresie jednostka udoskonaliła sprzęt między innymi poprzez zakup samochodu Żuk oraz nowych motopomp.

Kolejnymi Naczelnikami byli Sieczkoś Czesław a następnie Oszust Andrzej, prezesem zaś Wiesław Taracha.

W 1999 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego obiektu strażackiego, którą zakończono w 2002 roku. Należy zaznaczyć, że dużym osiągnięciem był zakup samochodu bojowego Star 244. Swój duży udział w tym przedsięwzięciu mieli:

Wójt Gminy Ryszard Polański, oraz zarząd w składzie:
- Wiesław Taracha - prezes
- Marian Czajka - v-ce prezes
- Ryszard Oszust - naczelnik
- Piotr Burek - z-ca naczelnika
- Henryk Wiliński - sekretarz
- Mirosław Janeczko - skarbnik

oraz radni :
- Janusz Głogowski - przewodniczący rady
- Witold Gierak
- Jan Siembida
- Walerian Sieczkoś
- Ciesielska Teresa

Pozwoliło to w 2001roku decyzją Komendanta Głównego PSP włączyć jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uwieńczeniem działalności jednostki po 80 latach było nadanie sztandaru, który jest symbolem dla wszystkich związanych z jednostką OSP.

Obecny zarząd jednostki:

-Henryk Wiliński - Prezes
-Ryszard Oszust - Komendant Gminny/Naczelnik
-Piotr Burek - Zastępca Naczelnika
-Piotr Szwedo - Skarbnik
-Piotr Skrzypczyk - Sekretarz

Komisja rewizyjna:

-Paweł Szwedo - przewodniczący

-Witold Janiszewski - członek

-Marek Wójcik - członek


Osiągnięcia w zawodach pożarniczych:

2003 rok
 • I miejsce w zawodach na szczeblu gminnym
 • I miejsce w zawodach powiatowych
 • XII miejsce w zawodach wojewódzkich

2004 rok
 • I miejsce w zawodach gminnych
 • I miejsce w zawodach powiatowych

2005 rok
 • I miejsce w zawodach gminnych
 • I miejsce w zawodach powiatowych

2006 rok
 • I miejsce w zawodach gminnych
 • I miejsce w zawodach powiatowych
 • II miejsce w zawodach wojewódzkich
2007 rok
 • II miejsce w zawodach gminnych
 • II miejsce w zawodach powiatowych


Wyposażenie jednostki:

-samochód STAR 244
-samochód Gazelle 4x4
-prądownice wodne
-węże ssawne
-węże tłoczne
-rozdzielacz
-gaśnice
-2 motopompy
-pompa szlamowa
-pompa wodna
-agregat prądotwórczy
-nożyce i rozpierak hydrauliczny
-sprzęt ratownictwa medycznego

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka