Gospodarka

Wędkarstwo

Szkoła w Zdziechowicach PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 12:58

Zespół Szkół
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Zdziechowicach

 

Zdziechowice Drugie 212
37-470 Zaklików

tel. (015) 873-82-71
e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.zdziechwice.projekty.pl


Oświata i edukacja na terenie Zdziechowic.

 

 

      Historia oświaty i nauczania na terenie Zdziechowic sięgazamierzchłych czasów. Tr udno jednak udokumentować i ustalić dokładnie dane początku szkolnictwa. Powodem tego jest zniszczenie źródeł historycznych, dokumentów, akt - głównie w czasie II wojny światowej. Tak się stało w przypadku Archiwum Kuratorium Lubelskiego, czy parafii zaklikowskiej.

     Chcąc jednak nakreślić rys historyczny nauczania na terenie Zdziechowic należy się cofnąć do roku 1409, kiedy to powstała parafia zdziechowicka. Utworzono ją dzięki właścicielowi Zdziechowic - Janowi Tresce, a wydzielono ją z parafii zawichojskiej.

W XVI wieku dobra zdziechowickie należały do rodu Zaklików. W 1565 roku, za panowania Zygmunta Augusta, zgodę n założenie miasta na ziemiach zdziechowickich uzyskał kasztelan Stanisław Zaklika. Około 1580 roku mieszkańcy Zaklikowa wybudowali drewniany kościółek pod wezwaniem św. Anny, który możemy podziwiać do dzisiaj na zalikowskim cmentarzu. Kościółek ten należał wówczas do parafii zdziechowickiej. Przy kościele tym założono przytułek oraz szkołę parafialną.

     W początkach XVII wieku, wraz z powstaniem parafii zaklikowskiej, fundatorka kościoła Świętej Trójcy uposażyła parafialną szkołę, a nauczycielem miał być, jak podaje ks. Stanisław Flis "człowiek wykształcony w Akademii Krakowskiej".

Losy przyparafialnej szkoły uzależnione były przez kolejne lata od sytuacji politycznej w kraju. Była ona często zamykana i ponownie otwierała swoją działalność.

     W 1820 roku powstaje szkoła uznana przez władze rządowe, a utrzymywana ze składem mieszkańców miasteczka. Zgodnie z ówczesnym programem nauczania główny nacisk kładziono na wychowanie moralne i katechizację młodzieży.

W latach 1844/1845 próbowano objąć obowiązkiem nauczania dzieci mieszkańców Zdziechowic. Ci jednak nie zgodzili się ze względu na "nieurodzaj i duże powinności pańszczyźniane", jak podaje w swej pracy wspomniany już wcześniej ks. Stanisław Flis. O działalności edukacyjnej prowadzonej na terenie Zdziechowic świadczą wspomnienia mieszkańców, jednak sięgają one do lat 1934, 1935. Wcześniejsze krążą tylko jako wiadomości zasłyszane, niestety nie można potwierdzić ich żadnym dokumentem.

     Najstarszym dokumentem odnalezionym w Archiwum Państwowym w Lublinie, oddział w Kraśniku, jest Protokół Rady PEdagogicznej, która odbyła się 13 listopada 1935 roku. Ówczesnym kierownikiem szkoły była Eustacha Mika. Do grona nauczycieli należeli: Zofia Mazurek, Irena Sapińska, Stanisław Dwornikiewicz, Alojza Wąsowicz, M. Stryjecka.

     Kronika szkolna podaje, iż Szkoła Podstawowa w Zdziechowicach powstała w okresie carskim. Mieściła się w budybku po byłej plebanii oraz w częsci czworaków dworskich. Tu nauka trwała aż do roku 1965, kiedy to budynek uległ zawaleniu.

     Przed wybuhem II wojny światowej znajdowała się w Zdziechowicach 7-klasowa Szkoła Podstawowa, a jej kierownikiem był Józef Twaróg, następcą Ignacy Zakościelny, a od 1 września 1962 roku Henryk Igras.      

W okresie okupacji na terenie Zdziechowic odbywało się tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej. Potajemne spotkania odbywały się w domu państwa Rogalińskich oraz w folwarku Skoropycz. Narażając własne życie, młodzież do egzaminów przygotowywali: Stefan Słapczyński, Ignacy Zakościelny, Eustacha i Adam Mikowie, Ksawery Madej, prof. Wincenty Twardy - Meredyński.

Kolejnym ważnym dokumentem informującym o działalności szkoły w Zdziechowicach jest projekt organizacyjny Publicznej Szkoły Powszechnej w Zdziechowicach w roku szkolnym 1944/1945. Wynika z niego, iż z 467 dzieci urodzonych w latach 1932-1938 zaledwie połowa pobierała naukę. Do grona wcześniej wymienionych nauczycieli, na stałe lub okresowo, dołączyli między innymi Janina Dudzińska, Anna Jędrzejowska, Maria Krośniewska, Przemysław Stryjecki, Urszula Zakościelna.

Problem jaki szególnie utrudniał wówczas nauczanie, to brak odpowiedniego lokum. Dzieci uczyły się w dawnych zabudowniach folwarcznych, wynajmowanych w prywatnych domach pokojach oraz we własnych budynkach, bardzo malych starych i zniszonych.

Dnia 16 września 1945 roku mieszkańcy Zdziechowic mając poparcie i pomoc ze strony władz gminy zebrali pieniądze na remont szkołyoraz organizację kursów wieczorowych dla młodzieży

Z zachowanych dokumentów wynika również, ze na terenie Zdziechowic funkcjonowała Średnia Szkoła Rolnicza. Najprawdopodobniej działała w latach 40 i 50 XX wieku.

     Pomimo trudności lokalowych, braku podstawowego wyposażenia, szkoła funkcjonowała, kształtowała życie kulturalne wsi, niosła wiarę i nadzieję na lepsze jutro.

Do rozpoczęcia budowy nowej szkoły doszło we wrześniu 1966 roku. Po długim okresie starań o zezwolenie mieszkańcy Zdziechowic i Karkówki przystępują do pomocy w budowie, zarówno fizycznie jak i dofinansowując inwestycję.

2 września 1968 roku budynek szkoły zostaje oddany do użytku dzieciom ic ałej społeczności Zdziechowic. Uczniowie rozpoczęli naukę w roku szkolnym 68/69 w nowej, pięknej szkole zaopatrzonej w szereg pomocy naukowych.

Do roku 1999 istniała w Zdziechowicach szkola podstawowa ośmioklasowa. Po reformie oświaty został utworzony Zespół Szkół w Zdziechowicach, w którym funkcjonuje 3-letnie gimnazjum oraz 6-letnia szkola podstawowa.


Przez lata istnienia w naszej szkole uczyło się wielu uczniów i kierowało nią wielu dyrektorów. Poniżej przedstawiamy listę osób pełniących funkcję dyrektora, w kolejności chronologicznej:

- 1968 - 1968 - pan Henryk Igras

- 1969 - 1970 - pani Apolonia Igras

- 1971 - 1974 - pan Henryk Igras

- 1973 - 1975 - pan Kazimierz Łosek

- 1980 - 1986 - pan Józef Hułas

- 1986 - 1988 - pani Janina Szot

- 1988 - 1989 - pani Krystyna Łosek

- 1989 - 2002 - pan Kazimierz Łosek

- 2002 - obecnie - pan Dariusz Toczyski


Nasza szkoła dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, internetowym centrum informacji multimedialnej, biblioteką i świetlicą. Posiada nowoczesną salę gimnastyczną, salkę korekcyjną, siłownię. Do dyspozycji uczniów jest boisko szkolne, a dla maluchów plac zabaw. Lekcje i zajęcia edukacyjne odbywają się w przestronnych 16 klasopracowniach.


Jeśli potrzebujesz więcej informacji o szkole --> kliknij
 

 

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka