Gospodarka

Wędkarstwo

Szkoła w Lipie PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 12:56

Zespół Szkół

im. "Szarych Szeregów"

w Lipie

 

ul. Szkolna 5

37-470 Zaklików
tel. (015) 873-93-26
e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.zswlipie.republika.pl


Początki oświaty na terenie Lipy.

Obecny stan wiedzy na temat historii szkolnictwa na terenie obwodu szkolnego Zespołu Szkół w Lipie jest bardzo skromny.

Wynika to głównie z braku miarodajnych źródeł. Źródła pisane, które mogłyby wiele wnieść
w tej sprawie uległy w okresie II wojny światowej zniszczeniu. Tak się stało w przypadku archiwum Kuratorium Lubelskiego, Urzędu Gminnego w Zaklikowie i Urzędu Powiatowego
w Janowie Lubelskim. Wiele ciekawych informacji mogłaby wnieść w tej sprawie Kronika Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego istniejącego w Lipie. Niestety w wyniku pożaru kościoła wszelka dokumentacja uległa spaleniu. Jedynym pisanym źródłem, do którego udało się dotrzeć to: „Interesa J.W.HR. Maurycego Ordynata Zamoyskiego w Dobrach Ordynacji Zamoyskiej Gmina Zaklików założona w 1912 r.”. W zbiorze dokumentów należących do Archiwum Ordynacji Zamoyskich znajduje się uchwała zebrania gminy Zaklików odbytego w dniu 25 VI 1916 r. stwierdzająca konieczność reaktywowania istniejących kiedyś szkół oraz powołania do życia nowych. Niestety dokument ten nie wymienia konkretnie szkoły we wsi Lipa. Dopiero „Preliminarz wydatków na utrzymanie personelu gminnego i gminnej kancelarii w Zaklikowie na rok 1918” mówi o przeznaczeniu 916 koron na utrzymanie nauczyciela we wsi Lipa, Gielnia i Goliszowiec. Dokumentem, który informuje o działalności oświatowej prowadzonej na terenie Lipy jest życiorys mieszkańca wsi Gielnia Pęzioła Marcina, który zawiera stwierdzenie: „że w 1901 r. uczęszczał on do szkoły prywatnej w Lipie”. Jest to jednak źródło o nie najwyższej wartości historycznej – brak innych dokumentów potwierdzających ten fakt. Obecny stan wiedzy na zawarty w tytule temat niestety nie umożliwia na dalsze cofanie się w przeszłość. Mamy nadzieję, że obchody rocznicowe wzbogacą tą wiedzę.

Budowa szkoły.

 

19 X 1963 r. w Okręgowej dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych Południe w Lublinie zatwierdzono plan realizacji zagospodarowania działki szkolnej w Lipie . Celem zagospodarowania miała być budowa sześcioizbowej szkoły podstawowej. W kolejnych latach tj. 1964-65 władze oświatowe doszły do wniosku, że należy przeprojektować plan realizacyjny i wybudować szkołę dziewięcioizbową, a w końcu piętnastoizbową wraz z salą gimnastyczną.

W czasie projektowania i budowy szkoły dużą rolę odegrał Komitet Budowy w skład którego wchodzili:

 

 • Buchaj Janina,
 • Fidut Bolesław,
 • Garbacz Szczepan,
 • Janik Marian,
 • Jażdżewski Jan,
 • Lesiak Czesław,
 • Łabuz Józef,
 • Mozgawa Julian,
 • Pęzioł Eugeniusz,
 • Toś Czesław,
 • Wałek Bolesław.
 • Komitet Budowy Szkoły zajmował się gromadzeniem funduszy na wykup powierzchni terenu pod działkę szkolną oraz werbowaniem społeczeństwa do prac na terenie budowy. Z perspektywy czasu możemy uznać, że szczególnie trafną decyzją Komitetu było doprowadzenie do zagospodarowania podpiwniczenia budynku szkolnego. Dzięki temu młodzież naszej szkoły ma w tej chwili przestronne szatnie, salę widowiskową i harcówkę.

   

  Zmiany organizacyjne od 1969 do chwili obecnej.

   

   

 • W latach 1969-1999 szkoła w Lipie była ośmioklasową
  podstawówką noszącą im. partyzanta Antoniego Palenia ps. „Jastrząb” Szkoła otrzymała to imię z chwilą oddania jej do użytku.
  Od 1974-1980 szkoła w Goliszowcu stała się punktem filialnym szkoły w Lipie.
 •  

 • Od 1999 do chwili obecnej szkoła w wyniku wprowadzenia reformy oświatowej stała się Zespołem Szkoł, w skład której weszła sześcioklasowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Palenia ps. ”Jastrząb” oraz trzyletnie Publiczne Gimnazjum.
 •  

 • Od 8 marca 2004 ZS na podstawie uchwały Rady Gminy
  w Zaklikowie nosi imię „Szarych Szeregów”
 •    Jeżeli potrzebujesz więcej informacji --> więcej

   

  Rozkład Jazdy

  Galeria

  Rozrywka

  Nasi w świecie

   
    Zaklikow.net @2009
  statystyka