Gospodarka

Wędkarstwo

Wykaz firm PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 12:54W Y K A Z

podmiotów gospodarczych  z terenu  Gminy  Zaklików

Nr. ew. Nazwisko i imię

Adres Zakładu

Rodzaj wyk. działalności
4/89 Szuba Ryszard

Łysaków  4

obsł. maszyn do produk. rolnej
6/89 Skrzypek Jan

Łysaków 42

obsł. maszyn do produk. rolnej
7/89 Czajka Tadeusz Zdziechowice I 2 obsł. maszyn do produk. rolnej
11/89 Buchaj Stanisław Lipa 42 transport towar. ciągnikiem
14/89 Wardziński Edward Zaklików ul. Dworcowa 1 obsł. maszyn do produk. rolnej
22/89 Skrzypek Henryk Lipa 200 transp.towar.sam.ciężarowymi
37/89 Kania Jan Zaklików, ul. Zamkowa 17 usługi murarskie i malarskie
39/89 Majewski Waldemar Zaklików ul.22-go Lipca 39 piekarstwo
46/89 Słapczyńśki Jan Zaklików ul. Kościelna 1 usługi szklarskie
49/89 Nagajek Mirosław Zdziechowice Drugie 56 usługi stolarskie
58/89 Matyka Aleksander Zaklików ul. Partyzantów 8 usługi malarskie
66/89 Drobek Tadeusz Zdziechowice I  112 obsługa maszyn do pr.rolnej
78/89 Kwiatkowski Stanisław Lipa ul. Sandomierska 2 piekarnictwo
79/89 Sapalska Grażyna Zaklików ul.Rozwadowska18 fryzjerstwo
85/89 Musur Stanisław Zaklików ul. Janowska 17 usługi telewiz.- radio-mech.
86/89 Chmielnicki Bogdan Zaklików ul. Słoneczna usługi telewi.radio-mech
92/89 Sołtys Marian Zaklików ul. Zamkowa 20 usługi wodn-kanan.c.o
93/89 Kurlej Zbigniew Zaklików ul. Stolarska 4 usługi  murarskie
104/89 Bednarczyk Józef Lipa ul. Sandomierska 250 krawiectwo
117/89 Kurowska Barbara Zaklików Pl.Sienkiew.6 gastronomia
126/89 Rozenbangier Czesław Zaklików ul.Dworcowa 33 obsł. maszyn do prod. rolnej
128/89 Przywara-Hejaz Małgorzata Zaklików ul. Tartak 2a krawiectwo
130/89

Piotrowski Zygmunt

Łysaków 58 transport towarowy
136/90 Słowak Edmund Zdziechowice I 105 handel okręż. art przemysł.
142/90 Samborski Zygmunt

Lipa 142

handel okręż. art. przemysł.
146/90 Wołoszyn Piotr Lipa 113 A hand. obwoź. art. sp-przem.
152/90 Warmuz Mirosław Lipa 83 produk. proszku do czyszcz.
155/90 Sobala Edmund Irena 15 usługi transport. - ciężarowe
165/90 Zygmuntowicz Marian Lipa nr 112 hand. obwoź. art. sp-przem.
169/90 Husa Barbara Zdziechowice Drugie 170 sklep spoż.- przemysł., bar
170/90 Moskal Zygmunt Lipa 29 handel obwoź. art.przemysł.
172/90 Szwedo Ryszard Lipa ul. Janowska 53 usługi remont.-budowlane
174/90 Mikusek Zbigniew Zaklików ul.22-go Lipca 34 usługi krawieckie
178/90 Pankowski Mirosław Zaklików ul. Dworcowa 5A produk. wyrob. betonowych
187/90 Piotrowska Monika Lipa 283 usługi malarskie
197/90 Nawrocki Zbigniew Zaklików ul. Zaśluzie 4 przewijanie silników
215/91 Mileszczyk Marek Zaklików ul. Rozwadowska 39A handel obwoź. spoż-przem.
220/91 Zakościelny Narcyz Zaklików Pl. Sienkiewicza 39 hand.obwoź.spoż-przem.
222/91 Czajka Regina Zdziechowice I 10 sklep spożywczo-przem.
224/91 Mikusek Anna Zaklików Pl.Sienkiewicza 18 sklep wielobranżowy
232/91 Wołoszyn Ewa-Grażyna Zaklików Pl.Sienkiewicza 47 sklep spożywczo-przemysł.
244/91 Szabat Władysław Dąbrowa 5A transport pojazd. samoch.
250/91 Grabarek Mirosław Lipa 54 hand.obwoźn.spożywcz.
270/91 Migdał Jolanta Zaklików Pl. Sienkiewicza sklep wielobranżowy
277/92 Staniszewski Ryszard Zaklików ul.Sandomierska 57 praktyka lekarska
281/92 Matys Andrzej Lipa 349 handel obwoźny sp-prze.
295/92 Stecko Stanisław Lipa 100 C/2 usługi elektromechaniczne
299/92 Tylus Józef Łysaków  25 handel obwoźn-sporzw.
301/92 Jargieło  Leon Zaklików ul.Cmentarna 13 usługi murarsko-tynkarskie
302/92 Mazurek Adam Zdziechowice Drugie  11 usługi murarsko-tynkarskie
304/92 Krzysztoń Krystyna Łysaków  47 sklep spoż-przemysł.
305/92 Kapusta Krzysztof Lipa koło Nasycalni rozlew. olei z cystern
311/92 Słowik Jacek Zaklików ul.22-go Lipca działalność gastronomiczna
312/92 Michotka Stanisław Zdziechowice Drugie 115 usługi murarsko-tynkarskie
313/92 Toczyski Janusz Zaklików ul. Lubelska 53 usł. napraw samochodów
318/92 Oszust Leokadia Zdziechowice Drugie 81 usł. przewozowe
320/92 Florczak Tomasz Gielnia 36 działalność gastronomiczna
337/92 Pankowski Andrzej Antoniówka   8 transport drogowy
341/92 Dragan Krzysztof Zaklików ul. Zachodnia 16 handel obwoźny art.przem.
365/93 Dec Teresa Zaklików Pl.Sienkiewicz.47 usługi rozrachunkowe
384/93 Bułdak Władysław Goliszowiec 19 sklep spoż-przemzsł.
393/93 Czerwonka Barbara Zdziechowice Drugie 56 sklep spoż-przemysł.
396/94 Ryba Piotr Zdziechowice I  6 sklep  z art. przemysł.
399/94 Ziemiński Grzegorz Gielnia 7A sklep spoż. przemysł.
403/94 Kołodziej Henryk Zaklików ul. Lubelska HSW sklep spoż-przemysł.
416/94 Pełka Alina Zaklików ul. Jasna 12 sklep spoż-przemysł.
431/94 Sobala Zdzisław Zdziechowice I 76 wynajem samoch. i przew.
436/94 Dobrowolski Krzysztof Zaklików ul. Kościuszki 1 sklep przemysłowy
440/94 Rybiński Lech Zaklików  ul. Targowa 1 produkcja kurków i zawo.
441/94 Dziechciarski Marian Zaklików ul. Targowa 1 produkcja kurków i zawo.
449/94 Mazur Teresa Zaklików ul. Zachodnia 13 usługi fryzjerskie
456/94 Zakościelna Bożena Zaklików Pl. Sienkiewicza 39 doradztwo rachunkowe
457/94 Garbacz Adam Lipa 217 handel obwoźny  przemy
461/94 Szukalska Halina Zaklików ul.Tartak 30 tartacznictwo
474/95 Oszust Renata Zaklików  Pl. Sienkiewicza 24 sklep wielobranżowy
477/95 Pataraniak Józefa Zaklików  Pl. Sienkiewicza 50 kwiaciarnia
478/95 Żóraw Leszek Zdziechowice Drugie 172 usługi pogrzebowe
482/95 Szyszka Danuta Zdziechowice I 58 sklep spoż-przemysł.
484/95 Garbacz Paweł Lipa ul. Sandomierska 192 sklep spoż-przemysł.
500/95 Chamera Krystyna Zaklików Pl. Sienkiewicza 28 usługi fotograficzne
512/95 Iskra Jan Lipa, ul. Janowska 1 usługi leśne
521/96 Szwedo Mirosław Lipa ul. Sandomierska 84 transport drogowy
528/96 Wolano Janusz Lipa 129 usługi stolarskie
533/96 Jarzyna Sławomir Wola Trzydnicka  30 usługi weterynaryjne
535/96 Krawczyk Tomasz Zdziechowice Drugie produkcja i wyrób stolarki
537/96 Żurawicz Anna Zaklików Pl. Sienkiewicza 49 sklep branż. przemysłowy
548/96 Mozgawa Ryszard Lipa 326 usługi murarskie
554/96 Ordak Lidia Zaklików ul. Kościelna 16 handel obwoź. spoż-przem.
564/96 Krawiec Bogdan Lipa   29 usługi remont-budowl.
581/96 Płaza Arkadiusz Zaklików ul. Rozwadowska 57 usługi transportowe
595/97 Flis Piotr Lipa  ul. Sandomierska  13 sklep spoż. przem.
597/97 Kazio Dariusz Zaklików ul. Janowska 21 usługi komputerowe
608/97 Jabłońska Agnieszka Zaklików Pl. Sienkiewicza 39 usługi rachun. księgowe
610/97 Kołodziej Marianna Zdziechowice  I  62 sklep spoż-przem.
628/97 Ciupak Grzegorz Zaklików ul .Tartak 1 usługi wodn.kan,c.o., gaz
643/98 Paleń Stanisław Zdziechowice Drugie 218A sprzedaż pasz i art. pr.rolnej
646/98 Pokwapisz Halina Zdziechowice Drugie  92 sklep spoż-przem.
652/98 Rusinek Janusz Zaklików  ul. Tartak 8 skup złomu stalowego
654/98 Wieleba Marek Lipa ul. Janowska 146 usługi transportowe
657/98 Rachwał  Roland Dąbrowa  5 usługi zrywki drewna
658/98 Wołoszyn Marek Lipa  68A usługi wod.kan.i c.o.
664/98 Bryk Jerzy Karkówka   2 przewóz osób autobus.
666/98 Sobala Czesław Zaklików ul. Piłsudskiego 53 usługi murarskie
677/98 Janik Arkadiusz Lipa ul. Sandomierska 1 A sklep przemysłowy
693/98 Budkowski Tomasz Zdziechowice  Drugie  49 usługi mechaniki  pojaz.
695/98 Magdziak Monika Zaklików ul. Tartak działaln.gastr.-rozrywk.
706/98. Burek Bronisława St. Wola ul.Kwiatkowska1 bufet gastronomia
707/98 Magolan Marek Zaklików ul. Leśna 12 usługi leśne
713/99 Pietras Jacek Zdziechowice I 83 usługi transportowe.
753/99 Guzek Robert Zaklików ul. Strażacka 6 usługi ubezpiecz.społ.
754/99 Skrzypek Piotr Lipa ul. Lipowa 10 wykon.konstr.dachow.
762/99 Skrzypek Jan Lipa ul. Rzeczna 17 handel obwoź. spożywczy
769/99 Malarczyk Andrzej Lipa ul. Lubelska 1 wydobywanie kopalin
775/99 Janik Wiesław Lipa   44 usługi menon.-budowl
778/99 Wolniak Piotr Zaklików ul. Lubelska 18/3 hand. obwoź. runa leśnego
779/99 Muszyńska Małgorzata Lipa ul. Kościelna  35 produk. konfek. dam-męsk.
780/99 Staniszewska Maria Z-ków ul. Sandomierska 57 praktyka lekarska
781/00 Gzik Jerzy Lipa ul. Kościelna  24 usługi leśne
786/00 Mach Danuta Lipa ul. Janowska 34 sklep spoż-przem.
788/00 Walas Wojciech Łysaków  46 wynajm sprzęt.budowl.
798/00 Ziółkowska Janina Zaklików ul. Zaśluzie  8 sklep spoż.- przemysłowy
801/00 Pelic Marek Zaklików ul. Św. Anny 2 produk. wyrob. stolarskich
804/00 Dębczak Stanisław Lipa ul. Spacerowa 10 usług. inst. elektrycznej
814/00 Wołoszyn Piotr Lipa ul. Wiśniowa  2  A pośrednictwo handlowe
816/00 Ostrowska Lidia Zaklików ul. Janowska 5 sklep spoż.-przem.
818/00 Kozak Zuzanna Łysaków   12 handel obwoźny odzieżą
821/00 Motyka Sławomir Zaklików ul. Piłsudskiego  12 usługi  transportowe
822/00 Sołtys Mirosław Lipa „Tartak”                              przerób drewna
824/00 Jagiełło Krzysztof Łysaków    51 produk. wyrob. stolarskich
825/00 Chwyć Wojciech Z-ków,ul.Sandomierska15A sprz.hurt.art.domow .
827/00 Stec Piotr Dabrowica  Duża  100 produkcja alk. etylowego
832/01 Ziółkowska Jolanta Łysaków  27 transport drogowy
834/01 Szyszka  Dariusz Zaklików ul. Tartak 18 produkcja PCV
835/01 Czajka Marcin Z-ków, ul. Rozwadowska 53 usługi transportowe
836/01 Czajka Jacek Zdziechowice  Drugie 220 usługi transportowe
837/01 Madejczyk Piotr Zaklików, Pl.Sienkiewicza 21 dział. związana ze sportem
840/01 Tryka Ryszard Zaklików ul.Sandomierska 77 usługi transportowe
841/01 Nawrocki Stanisław Zaklików ul. Zaśluzie 20 sklep spoż.-przem.
844/01 Ryba Stanisław Z-ków ul. Sandomierska 61 usługi betoniarskie
845/01 Ryba Sławomir Z-ków ul. Sandomierska 61 usługi betoniarskie
848/01 Dziechciarska Janina Zaklików ul. Targowa 1 produkcja kurków
850/01 Miś Monika Z-ków ul. Sandomierska 43 sklep spoz.-przem.
851/01 Miś Jan Z-ków ul. Sandomierska 43 sklep spoż. - przemysłowy
854/01 Tryka Teresa Zaklików Pl .Sienkiewicza  15 sklep mięsny

856/01 Przywara Marek Zaklików ul. Tartak 2A usługi stolarskie
865/01 Grot Walentyna Karkówka  28 sklep spoż.-przem.
872/01 Rybińska Alicja Lipa ul .Wojska Polskiego  15 praktyka pielęgniarska
873/01 Czajka Barbara Zdziechowice Drugie  20 praktyka pielęgnac.
875/01 Bojczuk Maria Lipa ul. Sandomierska 3 apteka
878/01 Olszewska Marta Zaklików ul. Lubelska  63 usługi mecha. pojazd.886/01 Ziółkowska Agnieszka Zaklików ul. Zachodnia 21 apteka
890/01 Toczyska Dorota Zaklików ul. Lubelska 53 usługi ubezpieczeniowe
891/01 Przywara Lidia Zaklików ul. Lubelska 53 usługi ubezpieczeniowe
898/01 Miś Renata Zaklików Pl.Sienkiewicza 3 sprzed. art. przemysłowych
899/01 Niedbała Mirosław Z-ków, ul.Belkowszczyzna 16 usługi inst. elektrycznej
902/01 Toś Mieczysław Lipa ul.Janowska 33 prod. opakow. drew
906/02 Pokwapisz Sławomir Zdziechowice II  170 sprzedaż det. samochod.
908/02 Drzewi Jerzy Lipa ul. Lipowa 19 projek. budowlane
912/02 Wierzbiński Krzysztof Zaklików ul. Widok sprzed.pieczywa
914/02 Witek Aleksander Karkówka 54 sprzed.samochodo.
919/02 Sobień Krzysztof Lipa ul. Spacerowa 2 usługi rem.-budow.
920/02 Winiarczyk Artur Zaklików ul. Słubickiego 28 usługi komputerowe
922/02 Pałka Krzysztof Zaklików Pl. Sienkiewicza 41 sklep br. przemysł.
923/02 Szewczyk Renata Z-ków ul. Rozwadowska 71 usługi geodezyjne
924/02 Gazarkiewicz Jan Zaklików ul. Piłsudskiego  37 sklep spoż.-przem.
927/02 Mazurek Danuta Zaklików Pl. Sienkiewicza 23 sklep wielobranżowy
928/02 Kuryło Edward Z-ków ul. Rozwadowska 13A księgarnia
930/02 Skiba Mirosław Irena 37 hand,obw.sp.-prze.
931/02 Mędyk Marian Zaklików ul. Janowska 51 sklep spoż.-przem.
933/02 Bartyzel Jacek Zaklików Pl. Sienkiew. 33 usługi ubezpieczeniowe
934/02 Mazur Ariusz Lipa ul. Sandomierska 114 usługi tartaczne
935/02 Taracha Jolanta Zaklików ul. Sandomierska usługi tartaczne940/02 Drzewi Stefania Lipa ul. Sandomierska 34 sklep br. przem.
942/03

Janik Marian

Zaklików Pl. Sienkiewicza 36 sklep br. przemysł.
948/03 Łupikarz Piotr Zaklików ul. Janowska  94 usługi mechaniczne
949/03 Rybiński Waldemar Zaklików Pl. Sienkiewicza 28 sklep spoż.-przem.
950/03 Janik Luba Lipa ul. Janowska 59 hand.obw.art.prze.
951/03 Sosnówka Maria Zaklików ul. Dworcowa 7 sprzedaż art. przemysł.
954/03 Ziółkowski  Krzysztof Łysaków 27 usługi transportowe
956/03 Staniec Tomasz Kol. Łysaków  17 skup i sprzedaż runa leśnego
957/03 Chwałek Andrzej Zaklików ul. Rozwadowska 60 wynajem maszyn rolnych
960/03 Wójcik Bożena Gielnia 14 usługi ciągnikowe
964/03 Rapa Marek Pacew  45 ,26-803 Promna  stacja paliw płynnych
965/03 Rząd Magdalena Zaklików Pl. Sienkiewicza 11 usługi fryzjerskie
967/03 Kurowski Krzysztof Z-ków  ul. Sandomierska 54 sprzed. art. spoż.- przemysł.
971/04 Zakościelna Edyta St. Wola, ul. 1-go Sierpnia 24 usługi rachunkowe
974/04 Janik Joanna Lipa ul. Sandomierska  7 usługi stolarskie
976/04 Świeżak Stanisław Z-ków ul. Sandomierska 64 usługi remont. -budowlane
977/04 Toś Katarzyna Lipa ul. Janowska 33 produk.opak.drewn.
979/04 Kupidura Agnieszka Zaklików ul. Zachodnia 22 dział. gastronomiczna
984/04 Żyszkiewicz Stanisław Zaklików ul. Tartak 30 impregnow.drewn.
987/04 Kowalski Sławomir Z-ków ul. Belkowszczyzna41 usługi transportowe
990/04 Drewniak Michał Zaklików ul. Tartak 30 prod. wyr. tartacznych
991/04 Stefaniak Piotr Zaklików ul. Lubelska 30 mechanika pojazdowa
993/04 Poghosyan Lusine Zdziechowice Drugie 91 han.obwoź.-przem.
994/04 Pelic Magdalena Trzydnik Duży 63 A stacja paliw
996/04 Szwedo Robert Lipa ul. Janowska 15 usługi remont. -budowlane
998/04 Piechota Beata Z-ków ul. Rozwadowska 37 usługi stomatolog
1001/05 Nawrocki Piotr Łysaków Kolonia   1 usługi stolarskie
1003/05 Ozga Paweł Lipa ul. Spacerowa 7 naprawa sprzętu domowego

HANDEL


1007/05 Czerwonka Mirosław Zdziechowice Drugie 168 usługi transport.
1008/05 Stec Teresa Zdziechowice  I  105 usługi ubezpieczeniowe
1010/05 Taracha Krzysztof Zaklików ul. Sandomierska cegielnia
1011/05 Pelc Ewa Zaklików ul. Strażacka  5 rehabilitac. leczn.
1012/05 Ciesielska Anna Rudna Mała usługi stomatologiczne
1014/05 Nawrocka Anna Zaklików ul. Rozwadowska  8 sklep wielobranżowy
1016/05 Ryszard Wołoszyn Lipa ul. Wiśniowa 2A sprzedaż hurt. paliw
1017/05 Jerzy Sędziak Lipa ul. Wędkarska 5 usł.rem-budowla.
1018/05 Joanna Bucoń Lipa ul. Leśna 7 salon fryzjersko-kosm.
1023/05 Jacek Stefaniak Lipa ul. Sandomierska 132 sprzed.samo,konse
1029/06 Teresa Janik Lipa ul. Sandomierska 1 sklep spoż-przemysł.
1030/06 Jacek Ogórek Zaklików Pl. Sienkiewicza 39 usługi  budowlane
1034/06 Lech Wróblewski Lipa ul. Janowska 100 sklep wielobranżowy
1036/06 Tadeusz Sołtys Zdziechowice Drugie 153B zakład stolarski

1043/06 Żyszkiewicz Rafał Zdziechowice Pierwsze 62 firma hand.- usługowa
1044/06 Sołtys Kinga Lipa, ul.Wojska Polskiego 3 zakład usługowo-handlowy
1046/06 Rusinek Zdzisław Lipa, ul. Wojska Polskiego usł. remont.-budowlane
1048/06 Kalinka Teresa Lipa ul. Sandomierska 248 zakład krawiecki
1053/06 Samborski Sławomir Karkówka 42A usł.konstruk.metal.
1054/06 Grzegórka Marzena Zaklików, Pl. Sienkiew.42 sklep wielobranż.
1057/07

Janik Tomasz
Lipa, ul. Sandomierska 7
produkcja drewna
1060/07 Ciesielska Anna Zaklików, ul. Janowska 45 produkcja odzieży

1062/07 Babicz Dariusz Z-ków ul. Rozwadowska 49 Prod. wyr. tartacznych
1064/07 Boruczenko Grzegorz Gielnia  5 B usługi remont-budowlane
1066/07 Jaworska Iwona Zaklików , ul. Lubelska 15 usługi fryzjerskie
1067/07 Szewczyk Stanisław Zaklików ul. Słubickiego 62 budownictwo
1070/07 Chamera Jerzy Lipa , ul. Spacerowa 46 budownictwo
1072/07 Tomasz Skorupa Z-ków , ul. Belkowszczyzna 1 obróbka mechan.
1075/07 Rugała Grzegorz Zaklików ul. Janowska 78 stolarka budowlana
1076/07 Parczewski Grzegorz Zaklików ul. Janowska 21 budownictwo, meble

bar

1078/07 Krzysztof Kobylski Antoniówka 1 nauka jazdy
1079/07 Tomczyk Tomasz Zaklików ul. Okólna 9 nauka jazdy
1080/07 Skiba Danuta Irena 36 transport drogowy

1082/07 Stachyra Benedykt Zaklików ul. Strażacka 1 bary
1083/07 Komierzyńska Krystyna Zaklików , ul. Kwiatowa 3 fryzjerstwo /usługi
1084/07 Wojewoda Zygmunt Zdziechowice Pierwsze 187 wyroby tartaczne
1086/07 Marchut Barbara Zaklików ul. Lubelska 23. sprzedaż paliw,trans.
1087/07 Skiba Grażyna Zaklików ul. Krzywa 16 ubezpieczenia
1088/07 Wójcik Agnieszka Zaklików ul. Wesoła 22A rehabilitant
1089/07 Małek Krzysztof Łysaków 52A usługi poj. sam.
1091/07 Sieczkoś Adam Zdziechowice Drugie 126A restauracje ( St.Wola)
1092/07 Dziechciarz Józefa Zaklików, ul. Zachodnia 6 handel obwożny
1095/07 Skoczylas Dariusz Zdziechowice Pierwsze 6 sklep spoż- przem.
1096/07 Szkutnik Jolanta Lipa, ul. Pocztowa 7 sklep spoż-przem.
1097/08 Kołodziej Dariusz Z-ków, ul.Rozwadowska 30 stolarka bud.
1098/07 Brodowski Wiesław Goliszowiec 4 A budownictwo (St. Wola)
1099/08 Hajder Elżbieta Lipa, ul. Torowa 5 ubezpieczenia
1100/08 Widła Robert Lipa, ul. Lipowa 156 usługi leśne
1101/08 Mikita Piotr Zaklików, ul. Sandomierska 8 doradztwo
4/08 Zakoscielny Witold Zaklików ul. Janowska 14 bary i sklep
5/08 Witek Robert Zaklików ul. Lubelska 27A usługi finansowe
7/08 Flis Anna Lipa, ul. Sandomierska 60 sklepy i bar
8/08 Serafin Jan Lipa ,ul. Sanomierksa 253 warsztat samochodowy
9/08 Gołąb Krzysztof Lipa, ul. Sandomierska 108 warsztat samochodowy
10/08 Krawiec Krzysztof Lipa, ul. Janowska 17 budownictwo
11/08 Górska Anna Zaklików, Pl. Sienkiewicza19 sklep
12/08 Pachla Zenon Zaklików,ul. Dworcowa 3A budownictwo
13/08 Motyka Piotr Zdziechowice Drugie 107 A budownictwo
14/08 Zawół Marek Lipa, ul Sandomierska 111 posadzkarstwo
15/08 Tur Grzegorz Lipa, ul. Sandomierska 198 A posadzkarstwo
17/08 Gremska Edyta Zaklików, ul. Słoneczna 7 ubezpieczenia
18/08 Ozga Dorota St.Wola, ul.Broniewskiego 34 sklep spożywczy
19/08 Drzewi Wojciech Lipa, ul. Spacerowa 50 skup i sprzedaż owoców
22/08 Przywara Wioletta Zaklików, ul. Dworcowa 45 dział wesołych miasteczek
24/08 Bogdan Kowalczyk St. Wola, ul. Przemysłowa 2B handel odzieżą


28/08 Beata Garbacz Zaklików ul. Pl. Sienkiewicza fryzjerstwo
30/08 Mirosław Balbier Zaklików, ul. Sandomierska 71A korepetycje
31/08 Woźniak Helena Zaklików , ul. Strażacka 5 gastronomia
32/08 Mierzwa Teresa Zaklików, Pl. Sienkiewicza 28 kwiaciarnia
33/08 Łyszczarz Wiesława Antoniówka 1/1 budownictwo
34/08 Strzechowski Marek St. Wola, ul. Sierpnia 12 opieka zdrowotna
36/08 Nosal Edyta Zaklików, Pl. Sienkiewicza 38 kwiaciarnia
37/08 Pataraniak Jan St. Wola, ul. Sierpnia 12 dział .detektywistyczna
38/08 Skrzypek Piotr Lipa , ul. Dworcowa 21 budownictwo
39/08 Czajka Aldona Z-ków , ul. Rozwadowska 53 fryzjerstwo
40/08 Krawiec Karolina Lipa , ul. Janowska 17 reklama ,targi
41/08 Gorczyca Jacek Potok Wielki handel
42/08 Szydłowski Michał Łysaków Kolonia 3 usługi leśne
43/08 Iskra Michał Lipa ul. Janowska 1 usługi tartaczne

1/09 Samborska Wioletta Karkówka 42A ubezpieczenia
2/09 Paleń Anna Zdziechowice Drugie 219 ubezpieczenia i tłumaczenia
3/09 Tryka Marcin Lipa, ul. Sandomierska 157 handel art. biurowe
4/09. Miękus Kazimierz Lipa, ul. Wojska Polskiego 13 sprzed. mięsa i wyrobów
5/09 Błądek Krzysztof Lipa, ul. Łąkowa 29 handel
6/09 Gola Krzysztof Zdziechowice Drugie 77 budownictwo
7/09 Fereniarz Michał Dąbrowa 2 budownictwo
8/09 Krawicz Agnieszka Lipa, ul. Sandomierska 8A handel
9/09 Maziarz Anna Zaklików, ul. Sportowa 8 fotografowanie
10/09 Staniec Marzena Łysaków, Kolonia 17 handel obwoźny
11/09 Cieliczka Ewelina Zaklików, ul. Zaśluzie 6 ubezpieczenia, handel
12/09 Stelmach Małgorzata Lipa, ul. Sandomierska 277 handel
13/09 Rybiński Sebastian Zaklików, ul. Janowska 98 naprawa motocykli, usługi
14/09 Krzemiński Krzysztof Zaklików ul. Słubickiego 14 gastronomia
15/09 Samborski Mariusz Zaklików ul. Zachodnia 20 transport
16/09 Grzegórska Marta Zaklików ul. Zachodnia 42 opieka zdrowotna
18/09 Burdzy Jerzy St. Wola, ul. Przemysłowa 75 sprzedaż złomu
19/09 Wilk Marek Lipa, ul. Steciuka 2 roboty ziemne
20/09 Nizioł Marek Rzeszów doradztwo
21/09 Zakościelna Patrycja Z-ków, ul. Pl. Sienkiewicza 29 usł. rachunkowe
22/09 Wójcik Krzysztof Z-ków,ul. Sandomierska 48 budownictwo
24/09 Lysycka Marta Lipa ul. Sandomierska 66 handel
25/09 Lysytskyy Zinoviy Lipa ul. Sandomierska 66 handel27/09 Mikita Mariusz Zaklików ul, Okólna 1 gastronomia
28/09 Bryczek Beata Zaklików ul. Zamkowa 45 księgarnia
29/09 Piotrowski Emil Lipa ul. Sandomierska 153 hydraulika
30/09 Kędra Magdalena Z-ków ul. Pl. Sienkiewicza 24 sklep handel
31/09 Paterska Wiesława Zaklików ul. Zaśluzie 19 handel obwoźny
32/09 Wójcik Łukasz Zaklików , ul. Janowska 42 ubezpieczenia i fundusze em.
33/09 Szwedo Barbara Zaklików , ul. Lubelska 11 sprzedaż art.metalowych farb  i  elektrycznych (det.i hurt)
34/09 Ważny Krzysztof Lipa , ul. Sandomierska 74 budownictwo , stolarka
35/09 Stefaniak Józef Zaklików , ul. Sandomierska 41 sprzedaż rzeczy używanych
36/09 Kozłowski Marek Antoniówka 14 budownictwo
37/09 Paterski Andrzej Zaklików , ul. Lubelska 14 nauka jazdy
38/09 Ostrowski Paweł Zaklików , Janowska 5 sprzedaż art.spoż.(detal)
39/09 Lachowski Paweł Lipa , ul. Sandomierska 68 budownictwo
40/09 Garbacz Ewa Lipa , ul. Sandomierska 68a bar – restauracja
41/09 Jarosz Marta Antoniówka 26 ( sklep Zaklików ,Pl.Sienkiewicza  28 sklep (odzież)
42/09 Porębski Piotr Lipa , ul. Sandomierska 48A

dział Radomyśl n/Sanem

sprzedaż det.sklep
43/09 Pęzioł Agata Lipa , ul. Sandomierska 72 dział agencji reklamowych
45/09 Nieradka  Dorota Rzeczyca Długa 141 sklep (ar.przemysł. chemia)
46/09 Krawczyk  Małgorzata Lipa , ul. Sandomierska 111 sklep wielobranżowy –odzież  używana
47/09 Olszowy Łukasz Łążek 44 usługi tartaczne
48/09 Wydra  Renata Lipa , ul. Sandomierska 145 handel obwoźny
1/2010 Sternik Jolanta Lipa , ul. Sandomierska 117 działalność agentówSporządziła K. Ozga

(aktualizacja na dzień  05.02.2010 r. )

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka