Gospodarka

Wędkarstwo

Burmistrz PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 12:19
wojt gminy Zaklików

Burmistrz: Zdzisław Wójcik
telefon wójt gminy Zaklików (+48 15) 87 38 476 w.21

Zastępca: Jolanta Wołoszyn
telefon wójt gminy Zaklików(+48 15) 87 38 476 w.24

 


Zadania Burmistrza

1. Reprezentowanie gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy.

2. Organizacja pracy Urzędu.

3. Przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności.

4. Realizacja polityki kadrowej i przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy.

5. Ogłaszanie budżetu i sprawozdania z jego wykonania.

6. Podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniem interesu publicznego.

7. Wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej.

8. Wydawanie zarządzeń dotyczących działalności Urzędu.

9. Podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach pracy urzędu.

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka