Gospodarka

Wędkarstwo

Rada Miejska PDF Print E-mail
Written by internicos   
Tuesday, 10 February 2009 12:13
Rada gminy Zaklikow
Ewa Czajka - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wioletta Przywara - zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej

 

Barbara Hołody - Radny
Małgorzata Drzewi - Radny
Jan Gajowiak - Radny
Bożena Stryjecka - Radny
Andrzej Grzyb - Radny
Mirosław Mach - Radny
Jacek Małagocki - Radny
Krzysztof Oszust - Radny
Ryszard Polański - Radny
Edward Szymanowski - Radny
Piotr Szwedo - Radny
Marcin Wróblewski - Radny
Krzysztof Zieminiński - Radny

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Budżetu i Finansów opiniuje projekty budżetu, projekty uchwał finansowych oraz programów finansowo - gospodarczych gminy, dokonuje analizy sprawozdania z wykonania budżetu

Stanowiska

 • Ziemiński Krzysztof - Przewodniczący Komisji
 • Szwedo Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Polański Ryszard - Członek Komisji
 • Drzewi Małgorzata- Członek Komisji
 • Szymanowski Edward - Członek Komisji


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych

Komisja opiniuje projekty uchwał w sprawie tworzenia, funkcjonowania i likwidacji placówek kultury i oświaty, analizuje projekt oraz wykonanie budżetu w zakresie oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej.

Stanowiska

 • Przywara Wioletta - Przewodniczący Komisji
 • Hołody Barbara - Zastępca Przewodniczącego
 • Komisji Grzyb Andrzej - Członek Komisji
 • Wróblewski Marcin - Członek Komisji
 • Stryjecka Bożena - Członek Komisji


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Przedmiotem kontroli Komisji jest gospodarka finansowa, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Stanowiska

 • Grzyb Andrzej - Przewodniczący Komisji
 • Wróblewski Marcin - Z-ca Przewodniczącego
 • Szymanowski Edward - Członek Komisji
 • Polański Ryszard - Członek Komisji
 • Małagocki Jacek - Członek Komisji


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

Zakres działania Komisji: analiza stanu środowiska naturalnego, gospodarka terenami rolnymi, zaopatrzenie gospodarstw rolnych w wodę, gaz i energię, dostęp do urządzeń sanitarnych oraz ich utrzymanie.

Stanowiska

 • Mach Mirosław - Przewodniczący Komisji
 • Gajowiak Jan - Członek Komisji
 • Szymanowski Edward - Członek Komisji
 • Ziemiński Krzysztof - Członek Komisji
 • Małagocki Jacek - Członek Komisji


Komisja Ładu, Porządku Publicznego, Problemów Alkoholowych i Pomocy Społecznej

Komisja działa w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej,pomocy społecznej, ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

Stanowiska

 • Szwedo Piotr - Przewodniczący Komisji
 • Gajowiak Jan - Z-ca Przewodniczącego
 • Drzewi Małgorzata- Członek Komisji
 • Hołody Barbara - Członek Komisji
 • Oszust Krzysztof - Członek Komisji

 

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka