Gospodarka

Wędkarstwo

Prawa miejskie dla Zaklikowa- konsultacje społeczne PDF Print E-mail
Written by internicos   
Wednesday, 09 January 2013 22:31

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zaklików!

Równo rok temu, podczas konsultacji społecznych, opowiedzieli się Państwo za przywróceniem Zaklikowowi statusu miasta. W dniu 27 lutego 2012 r., złożony został u Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wniosek Rady Gminy Zaklików o nadanie praw miejskich. Został on pozytywnie rozpatrzony i przesłany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, gdzie stwierdzono, że Zaklików posiada w swych granicach zbyt wiele terenów zielonych i miastem nie może zostać.

Od wiosny zeszłego roku trwały prace nad wydzieleniem nowych granic sołectwa Zaklików. Projekt nowych granic sołectwa został opracowany latem 2012 roku, uzyskał akceptacje mieszkańców oraz wstępne zapewnienie pracowników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, że w tym kształcie nie pojawi się zarzut o zbyt dużym udziale terenów zielonych.

W dniu 10 stycznia 2013 r., rozpoczynają się kolejne konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy, w sprawie nadania miejscowości Zaklików statusu miasta. Pragnę zachęcić Państwa do udziału w konsultacjach. Do 30 stycznia każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł wypełnić ankietę u swojego sołtysa, w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Kultury. Ponadto, przez trzy kolejne niedziele (13 stycznia, 20 stycznia i 27 stycznia) będzie można wyrazić swoją opinię w punkcie konsultacyjnym zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury, w godzinach 8.30- 13.30. Pokażmy, że idea przywrócenia praw miejskich, odebranych przez zaborcę potrafi raz jeszcze nas zjednoczyć.

Jednocześnie, pragnę podziękować Państwu, za zaangażowanie jakie wykazali mieszkańcy Gminy w zeszłym roku. Dziękuję Sołtysom, członkom Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Ziemi Zaklikowskiej im Anny Nagórskiej oraz wszystkim, którzy wykazali się obywatelską postawą i oddali swój głos w tej jakże ważnej dla każdego z nas sprawie.

 

Proszę o udział w konsultacjach, co będzie podstawa do kolejnego wystąpienia z wnioskiem o nadanie praw miejskich dla Zaklikowa.

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Zaklików

Zdzisław Wójcik

 

Sytuacja Zaklikowa po odzyskaniu praw miejskich:

- uzyskanie praw miejskich nie wiąże się ze zmianą podatków, rozbudową administracji, ani też z podniesieniem uposażenia włodarza gminy (o tych sprawach decyduje Rada Gminy)

- możliwość korzystania w dalszym ciągu z preferencyjnych środków na rozwój obszarów wiejskich (dotyczy to także małych miasteczek do 5 tys. mieszkańców),

- zachowanie przez nauczycieli dodatków wiejskich (dodatki obowiązują, niezależnie od statusu, w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców),

- wzrost prestiżu miejscowości i gminy, łatwiejsza promocja i współpraca międzynarodowa.

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka