Gospodarka

Wędkarstwo

Komunikat PDF Print E-mail
Written by internicos   
Thursday, 06 September 2012 07:36

Z przykrością informujemy, że nasz wniosek o nadanie praw miejskich został negatywnie zaopiniowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji a co za tym idzie nie uzyskał akceptacji Rady ministrów i nie został nadany status miasta miejscowości Zaklików. Poniżej podajemy uzasadnienie.

„Wniosek Rady Gminy Zaklików o nadanie miejscowości Zaklików statusu miasta. (województwo podkarpackie, powiat stalowowolski). Wniosek rekomenduje się do negatywnego rozpatrzenia z uwagi na zbyt szerokie określenie granic proponowanego miasta Zaklików. Miejscowość ubiegająca się o status miasta powinna ograniczyć obszar proponowanego miasta do powierzchni faktycznie wykazującej cechy miasta (zwarta zabudowa, wyraźnie wyodrębniona infrastruktura techniczna)”.

Źródło: mac.bip.gov.pl/fobjects/download/1963/95-mac-jzg-pdf.html

Po kilkukrotnej rozmowie z pracownikami ministerstwa i po uzyskaniu od nich niezbędnych wskazówek uruchomiłem ponownie procedury zmierzające do odzyskania praw miejskich. Zaklików spełnia wszystkie formalne wymogi zawarte w aktach prawnych, jednak od pewnego czasu Minister Administracji i Cyfryzacji dodał do spełnienia jeszcze jedno kryterium o którym mowa w uzasadnieniu mianowicie, granice Miasta nie zawsze mogą pokrywać się z granicami sołectwa jak to było w naszym przypadku. Po konsultacjach z kilkoma miejscowościami, które tak jak my musiały ograniczyć swoje granice rozpoczynamy na nowo procedury.

 

Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W wyniku odzyskania praw miejskich nic się nie zmienia pod względem podatkowym!!! Zyskać możemy natomiast w oczach potencjalnych inwestorów na prestiżu. Jesteśmy miejscowością, która ma znacznie poniżej 5000 mieszkańców (na dziś 2995 osób) i nic nie wskazuje na to by liczba ta miała się znacząco zmienić w najbliższych latach. Symulacje statystyczne wskazują raczej na spadek ilości mieszkańców w najbliższych latach. Graniczna liczba 5000 jest ważna dla nauczycieli ze względu na „dodatek wiejski” oraz była istotna dotychczas przy programach pomocowych dla obszarów wiejskich kiedy to miasteczka o liczbie mieszkańców poniżej w/w liczby mogły korzystać ze środków pomocowych.

 

Po przygotowaniu materiału do dyskusji (przebieg proponowanej granicy miasta) zwrócę się do Państwa ponownie o opinię. Po uzyskaniu akceptacji przeprowadzimy konsultacje i ponownie złożymy wniosek.

Zdzisław Wójcik

Wójt Gminy Zaklików

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka