Gospodarka

Wędkarstwo

Ostatnie posiedzenie Komitetu Obchodów 600-lecia Erygowania Parafii w Zdziechowicach PDF Print E-mail
Written by Zdzisław Wójcik   
Sunday, 27 September 2009 10:25

W dniu 17.09.2009 roku odbyło się ostatnie posiedzenie komitetu do spraw obchodów 600-lecia powstania parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zdziechowicach. Przypomnijmy, że Komitet zawiązał się w ubiegłym roku i po niewielkich zmianach personalnych prężnie funkcjonował aż do finalnych uroczystości obchodów w dniu 19 lipca 2009 roku.

W ostatnim spotkaniu Komitetu uczestniczyli: Krystyna Trybuła, Maria Oszust, Antoni Łyszczarz(†), Marian Czajka, Włodzimierz Stefaniak, Dariusz Toczyski, Jan Gajowiak, Urszula Sołtys, Czesław Tarnowski, Ryszard Oszust i Ewa Czajka.

Członkowie Komitetu dokonali podsumowania swojej prawie rocznej działalności zarówno pod kątem finansowym, jak i organizacyjnym. Sprawozdanie finansowe przedstawiła M. Oszust, która pełniła w Komitecie funkcję skarbnika i skrupulatnie prowadziła zapisy dotyczące wpływów i wydatków na zorganizowanie uroczystości. Bilans został sporządzony na piśmie wraz z załącznikami(kopie faktur i paragonów) i jest dostępny dla zainteresowanych mieszkańców Zdziechowic.

 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.


 

Członkowie Komitetu podziękowali sobie za wzajemną sprawną współpracę. Każdy z nich miał swój zakres obowiązków, z których starał się jak najlepiej wywiązywać, aż do finalnych uroczystości. Wszyscy obecni na ostatnim posiedzeniu byli zgodni, że najważniejszym jest fakt, iż mamy swoją historię i zapis działań naszych przodków będzie znany następnym pokoleniom.

Członkowie Komitetu niniejszym dziękują wszystkim mieszkańcom za tak liczną obecność podczas uroczystości, a także za wszelką udzieloną pomoc podczas przygotowań do obchodów 600-lecia erygowania parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zdziechowicach.

Komitet z głębokim żalem przyjął wiadomość o śmierci swojego członka, sołtysa Zdziechowic Drugich, a przede wszystkim wspaniałego człowieka-Antoniego Łyszczarza.

Dziękujemy Antonii za wielkie zaangażowanie w naszych pracach, a także za całokształt pracy na rzecz rozwoju Zdziechowic. Odpoczywaj w spokoju.

Członkowie Komitetu

Sporządziła: Ewa Czajka

 

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka