Gospodarka

Wędkarstwo

Sesja rady w telegraficznym skrócie PDF Print E-mail
Written by Zdzisław Wójcik   
Thursday, 02 April 2009 19:46

Winni jesteśmy Państwu krótką informację dotyczącą przebiegu sesji. Było poruszanych kilka spraw ale myślę, że najciekawsze tematy to sprzedaż „KOPCA” i sprawa Oświaty. Tak więc punkt dotyczący „KOPCA” na wniosek Pana Przewodniczącego Sylwestra Piechoty został zdjęty z porządku sesji i nie był w ogóle rozpatrywany. Powodem były wątpliwości Pana Piechoty

dotyczące stanu prawnego budynków. Sprawą drugą, którą mieli się zająć radni była nasza Oświata. Zgodnie planem pracy Rady na ostatniej sesji miał być poruszony ten temat, a konkretnie zmiany w zarządzaniu oświatą czyli prosto rzecz ujmując naszymi szkołami. Celem wprowadzenia przypomnę kilka cyfr. W planie wydatków gminy na oświatę przewidziane jest w tym roku 11.789.371 zł natomiast w planie dochodów przewidziana jest subwencja w wysokości 6.325.537 zł oraz dochody bieżące z tytułu odpłatności za wyżywienie, za przedszkola  oraz z dzierżaw łącznie kwota 330.025 zł. Jak widać różnica między dochodami a wydatkami w tym roku jest bardzo duża i wynosi 5.133.809 zł. Tę kwotę trzeba jeszcze pomniejszyć o 3.154.574 zł zaplanowane na budowę sali gimnastycznej więc ostateczna kwota jaka gmina musi dołożyć do szkół to 1.979.235 zł. Jak państwo widzą szacunki Ministerialne rozminęły się z szacunkami gminnymi o blisko 2 mln zł. Niestety do dyskusji nad tym tematem nie doszło gdyż wójt przedstawił swoje stanowisko, iż nie przewiduje zmian w najbliższym czasie ze względu na dużą inwestycję (budowa sali). Radni jednak stwierdzili, że nie można dalej od tematu uciekać i postanowiono że w najbliższym czasie tematem zajmie się Komisja Oświaty wraz z Wójtem. Zaproszono również do udziału wszystkich, których ten temat interesuje. Pierwszym pomysłem na oszczędności jest powrót do starego systemu, który kiedyś obowiązywał w naszej gminie a mianowicie jedna komórka zajmująca się obsługą księgowo-administracyjną szkół tzw ZEAS który został zlikwidowany w połowie lat 90-tych. Takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem wielu innych gminach. Nie jest to jedyny pomysł na oszczędności, ale za wcześnie tu jeszcze pisać bo nad tym dyskusja dopiero się rozpocznie. Ostatecznie chodzi o bardzo duże kwoty

 

Zdzisław Wójcik

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka