Gospodarka

Wędkarstwo

Ireńscy Kapelani - Ks. Janusz Borowski PDF Print E-mail
Written by Admin   
Monday, 16 March 2009 20:14

 Dom Pomocy Społecznej wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rehabilitacja”, prowadzone przez Siostry Opatrzności Bożej w Irenie na trwale jest zapisany w pejzaż zaklikowskiej gminy. Opis codziennego życia tej placówki, troskę terapeutyczną i problemy związane z przyszłością funkcjonowania możemy odnaleźć na stronie www.dpsirena.pl (link na stronie www.zaklikow.net), a także w ciekawym artykule prasowym z 2007 r., kiedy to placówka przeżywała swoje 50-lecie istnienia: zobacz artykuł . Chciałbym jednak, aby oprócz tego, co napisano już o ireńskim Domu, zwrócić także uwagę na sylwetki kapelanów, którzy sprawowali tu posługę duszpasterską.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego „kapelanem jest kapłan, któremu powierza się przynajmniej częściowo stałą troskę pasterską o jakąś wspólnotę lub specjalny zespół wiernych (...) Kapelana mianuje ordynariusz miejsca [biskup] (...) W wykonywaniu swojego pasterskiego zadania, kapelan powinien utrzymać należny kontakt z proboszczem (...)”. Gdy w 1957 r., staraniem Ks. Józefa Cieślickiego – ówczesnego proboszcza w Zaklikowie, Siostry Opatrzności Bożej podjęły pracę opiekuńczą w Irenie, przy ich domu zakonnym i zakładzie erygowano kaplicę pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i zamianowano kapelana. Jako, że kaplica ma charakter półpubliczny, z duszpasterstwa korzystają także mieszkańcy Ireny i osoby przyjeżdżające do wioski na wypoczynek.

Pierwszym kapelanem został mianowany Ks. Józef Perskiewicz (1901-1972). Pochodził z Kresów Wschodnich. Przed wojną pełnił szereg funkcji duszpasterskich. W latach trzydziestych był m. in. w Krzeszowie. W okresie wojennym (1943 r.), kiedy był proboszczem w Trzęsinach (obecnie diec. zamojsko – lubaczowska), został wraz z mieszkańcami wioski wysiedlony do obozu przejściowego w Zwierzyńcu, gdzie był wielką podporą dla współwyznawców w ich niedoli. Posługę kapelana w Irenie pełnił przez niespełna 15 lat. Zmarł 6 lutego 1972 r. i został pochowany na cmentarzu w Zaklikowie.

Jego następcą został były proboszcz zaklikowski Ks. Józef Cieślicki (1896 – 1988). Urodził się 14 marca 1896 r. w Urzędowie. Tu ukończył szkołę powszechną Dzięki sugestiom miejscowego nauczyciela podjął naukę w gimnazjum męskim w Sandomierzu, a później w Seminarium Duchownym w Lublinie. 19 kwietnia 1919 r. z rąk biskupa lubelskiego Leona Fulmana otrzymał święcenia kapłańskie.

Funkcję wikariusza pełnił w parafiach: w Konopnicy, Tarnogórze, Kolegiacie Zamojskiej oraz parafii św. Pawła w Lublinie. W Lublinie pracował przez 8 lat (1924-1932) angażując się w działalność Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Akcji Katolickiej. Od 1929 r. prowadził sekretariat generalny Ligi Katolickiej diecezji Lubelskiej. W 1930 r. , a więc w wieku 34 lat, nominowany został na kanonika honorowego Kapituły Zamojskiej.

Wiosną 1932 r. został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa i dziekanem w Szczebrzeszynie. Gdy 30 czerwca 1933 r. dekanat szczebrzeszyński połączono z zamojskim, wówczas ks. Cieślicki stanął na czele największego dekanatu w diecezji - dekanatu zamojskiego. W jego dekanacie znalazła się także Kolegiata Zamojska, w której w maju 1939 r. został kanonikiem gremialnym.

Funkcję dziekana pełnił do 20 marca 1946 r. Kapituła Kolegiacka nadała mu ponadto tytuł prałata scholastyka (1952) i kustosza Kapituły (1959).

Wraz z inż. Waligórą brał udział w próbie rozbiórki cerkwi unickiej Akcja ta została powstrzymana z inicjatywy dra Klukowskiego (Por. Klukowski – Dziennik... s. 145-6).

Z drugiej strony był organizatorem komitetu pomocy dla Żydów zwłaszcza w początkowym okresie okupacji. W czerwcu 1940 r. aresztowany przez Niemców, wywieziony na Rotundę w Zamościu. Po kilku dniach został zwolniony, gdy zgłosił się za niego (dobrowolnie) ks. wikary Wladysław Kłos. Później ukrywał się na terenie diecezji tarnowskiej. Chorował.

W 1945 r. powrócił do Szczebrzeszyna, a 17 września 1946 r. nowy biskup lubelski, Stefan Wyszyński, przeniósł go na probostwo do Zaklikowa. Pracował tu długo, powoli wracając do zdrowia. Tu także uzyskał kolejne dowody uznania ze strony władz kościelnych. W 1952 r. uzyskał godność prałata scholastyka, a w 1959 r. awansował na najwyższe po dziekanie stanowisko - prałata kustosza w Kapitule Zamojskiej. Były to dowody uznania poprzednich zasług ks. Cieślickiego.

W czerwcu 1969 r., z uwagi na stan zdrowia, na własną prośbę, został zwolniony z probostwa, przeszedł na emeryturę. Pozostał w Zaklikowie w charakterze rezydenta. Później jednak, w 1972 r. przyjął stanowisko kapelana Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Irenie. Tu spędził ostatnich 16 lat życia.

W kwietniu 1989 r. miał obchodzić 70-lecie stanu kapłańskiego. Przyszła jednak ciężka choroba, szpital i śmierć 31 grudnia 1988 r. Został pochowany w rodzinnym Urzędowie.

Kolejnym kapelanem był Ks. Zbigniew Lebiedowicz (1929-2007). Urodził się 3 stycznia 1929 r. w Sławęcinie Hrubieszów. Gimnazjum i liceum ukończył w 1948 r. w Hrubieszowie. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie (1948-1953) dnia 21 czerwca 1953 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk. Bpa Piotra Kałwy. Jako wikariusz pracował w Surhowie, Zakrzówku i Krasnymstawie. Proboszczem był w Żulinie Borowicy, Łańcuchowie i Kanie. Kapelanem w Irenie był 16 lat. W 2005 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu, gdzie zmarł 2 lutego 2007 r.

Przez kolejne dwa lata funkcje kapelana spełniał Ks. Jerzy Sokołowski (1937- ). Pochodzi z Podkowy Leśnej. W sierpniu 2007 r. został skierowany do innej pracy duszpasterskiej. Od początku września tego roku posługę kapelańską pełni piszący te słowa.

Praca kapelana w Irenie nie jest łatwą, gdyż oprócz działalności typowo duszpasterskiej (sprawowanie sakramentów świętych, posługa Słowa, katecheza Mieszkanek DPS) spełnia on także funkcje opiekuńczo-terapeutyczne.

Duszpasterstwo w Irenie: Msze św. w kaplicy w dni powszednie o g. 6.15, w niedziele – 7.30 i 10.00. Nabożeństwa okresowe – g. 17.00.

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka