Gospodarka

Wędkarstwo

Są pieniądze na salę gimnastyczną PDF Print E-mail
Written by Zdzisław Wójcik   
Saturday, 14 March 2009 12:37

Miło nam zakomunikować, że w dniu 10 marca 2009 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania w procedurze preselekcji 44 wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1. Infrastruktura publiczna, schemat B – System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego    Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Mając na uwadze, iż nabór wniosków prowadzony jest w trybie preselekcji wybór wniosków o dofinansowanie przez Zarząd Województwa ma charakter warunkowy i jest uzależniony od przedłożenia przez wnioskodawców w wyznaczonym terminie pozostałych wymaganych dokumentów i załączników. Ich terminowe załączenie, a następnie pozytywna ocena z punktu widzenia obowiązujących wymogów, będą podstawą do podpisywania umów  o dofinansowanie.

Wniosek gminy Zaklików na dofinansowanie Budowy Hali Sportowej i Budynku Łącznika przy ZSO w Zaklikowie zakwalifikował się na 27 miejscu, więc ma pewne dofinansowanie pod warunkiem, że wszystkie wymogi wymienione wyżej zostaną spełnione. A jest, o co walczyć. Całkowity koszt projektu – 4 923 711.11 zł w tym wysokość dofinansowania 3 446 597.76 zł. Nareszcie Gmina Zaklików „dorobiła się” pracowników, którzy piszą wnioski o pieniądze z zewnątrz. Jest to drugi duży projekt w czasie ostatniego roku, który jest przez naszą gminę realizowany z pieniędzy zewnętrznych. Pierwszy to Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich na kwotę 409 676.05 zł, z którego część pieniędzy już trafiła do naszej gminy. Choć daleko nam do innych gmin to pierwsze kroki w dobrym kierunku zostały zrobione. Pozostaje nadzieja, że konsekwentna postawa części radnych sprzyjać będzie podobnym inicjatywom

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka