Gospodarka

Wędkarstwo

Wspomnienie o Tadeuszu Stryjeckim PDF Print E-mail
Written by Izabella Golec   
Wednesday, 27 February 2013 08:57

Wielu mieszkańców Zaklikowa pamięta zapewne jeszcze charakterystyczną postać mojego ś.p. wujka – Tadeusza Stryjeckiego, jak przemierza szybkim krokiem uliczki miasteczka. W ostatnich latach przed śmiercią wujek już się trochę „ustatkował” i nie chodził tak szybko – postępujący wiek i dolegliwości spowolniły Jego kroki, ale do czerwca 2001 r. był jeszcze widywany poza domem, ostatnie chyba wyjście wujka związane było z uczestnictwem (już na wózku inwalidzkim) w uroczystościach Bożego Ciała. Później pozostał w domu, przykuty do łóżka, samotny po śmieci żony Marii, ale nie sam – był otoczony całodzienną troską pani Mirki i pani Basi, odwiedzany przez rodzinę, zaopatrzony w opiekę medyczną. Zmarł 13 lutego 2002 roku, we własnym łóżku, i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

 

Często Go wspominamy, bywamy na Jego i Cioci grobie, bywamy w Jego domu w Zaklikowie, jednak bezpośrednim bodźcem do napisania tych słów stała się informacja zamieszczona na tej stronie o obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w dniu 1 marca. Takim „żołnierzem wyklętym” był właśnie Tadeusz Stryjecki i pomyślałam, że koleje Jego życia, walki w czasie wojny i cierpień w stalinowskim więzieniu – tym najokrutniejszym – Wronkach, warte są zachowania i przypomnienia. Może nie wszyscy mieszkańcy Zaklikowa znają te fakty, bo przecież przez długie lata były one oficjalnie nie dopuszczane do świadomości, a jeśli wspominane to z powodu cierpień niechętnie, w tajemnicy i tylko w rodzinnym kręgu. Warto więc ocalić kapitana Wrzosa – Wrzosika, jak nazywaliśmy Go rodzinnie od Jego AK-owskiego pseudonimu – od zapomnienia.

Read more...
 
Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Parafia Zaklików dla Świetlicy Środowiskowej przy OPS w Zaklikowie PDF Print E-mail
Written by internicos   
Thursday, 14 February 2013 19:12

Informujemy Państwa, że ksiądz Henryk Krzyżanowski Proboszcz Parafii Zaklików wpłacił kwotę 1400 zł na działalność Świetlicy Środowiskowej działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaklikowie. Pieniądze te zostały pozyskane podczas Bożonarodzenowej akcji „Podziel Serce – Pomnóż Miłość – XIX Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Wpłata to wynik grudniowych ustaleń jakie zapadły na roboczym spotkaniu z udziałem ks. Bogusława Pituchy dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej, wójta gminy Zaklików Zdzisława Wójcika, księży Tomasza Flisa z parafii Zaklików i Tomasza Zdyba parafii Lipa, Agnieszki Suchora kierownika OPS w Zaklikowie oraz Justyny Paleń konsultanta Świetlicy Środowiskowej. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy. Wówczas to ustalono, że tak Caritas jak i Parafia rezygnują w całości z kwot im należnych ze sprzedaży świec i przekażą je na rzecz naszej świetlicy.

Informujemy również, że Caritas dostarcza produkty żywnościowe na działalność świetlicy oraz z okazji Mikołaja obdarowała dzieci paczkami. Nasza współpraca przebiega bardzo dobrze i przewidujemy jej dalsze pogłębianie.

Gdyby nie wielkie serce dyrektora Caritas księdza Bogusława Pituchy działalność świetlicy byłaby poważne ograniczona.

Dziękujemy bardzo!!!

Przypominamy również o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Caritas, wystarczy w formularzu PIT wpisać numer KRS 0000213751

 

Last Updated on Thursday, 14 February 2013 19:17
 
PROJEKT MEDIA IN ACTION W POLSCE PDF Print E-mail
Written by internicos   
Friday, 08 February 2013 22:09


Stowarzyszenie Hurricane of Hearts będące pomysłodawcą projektu Get Inspired Academy – Media in Action dało uczniom ZSO w Zaklikowie możliwość wzięcia udziału w zupełnie nowatorskim przedsięwzięciu.

W odpowiedzi na zaproszenie p. Sebastiana Dolińskiego powołany został zespół nauczycieli koordynujących przebieg projektu w Polsce. Pierwszym jego krokiem było opracowanie Regulaminu Konkursu oraz  rozpowszechnienie akcji dzięki plakatom i informacjom zamieszczonym na stronach internetowych szkoły i gminy.

W celu wyłonienia młodzieży mającej wziąć udział w serii szkoleń, warsztatów i prezentacji na temat działalności polskich mediów w Wielkiej Brytanii został ogłoszony konkurs. Uczestnicy zmagali się w dwóch etapach. Pierwszy polegał na  wykonaniu kilkuminutowego filmu, reportażu filmowego albo fotograficznego, animacji w technice poklatkowej lub prezentacji multimedialnej na temat „Media w moim życiu”. Druga część konkursu sprawdzała  wiedzę oraz umiejętności językowe uczniów i wskazała zdecydowanych faworytów. 10 grudnia 2012 r. wyłoniono trzech zwycięzców. Chłopcy okazali się bezkonkurencyjni.

Read more...
 
99 221 zł zwrotu podatku VAT! PDF Print E-mail
Written by internicos   
Friday, 08 February 2013 20:57

W dniu 31 stycznia 2013 roku Gmina Zaklików otrzymała po raz pierwszy w swej historii zwrot podatku VAT. Odzyskana kwota to 99 221 zł. Zainteresowanym wyjaśniam jak to się stało. Po objęciu przeze mnie stanowiska Wójta okazało się, że Gmina Zaklików nie posiada numeru NIP. Posługiwano się numerem Urzędu Gminy co było nieprawidłowe. W roku 2011 sprawa numeru NIP została uregulowana.

Aby uzyskać możliwość zwrotu podatku VAT konieczne było aby gmina dokonywała sprzedaży wody bądź prowadziła odbiór ścieków. Stało to się z dniem 01 lipca 2012r kiedy zlikwidowaliśmy Zakład Gospodarki Komunalnej przejmując jego zadania jako Gmina. Od tej chwili od wszystkich wydatków związanych z tymi zadaniami zwracamy się o zwrot nadpłaconego podatku. W przypadku zadań inwestycyjnych zazwyczaj są to duże kwoty.

Zdzisław Wójcik

 

 
Prawa miejskie dla Zaklikowa- konsultacje społeczne PDF Print E-mail
Written by internicos   
Wednesday, 09 January 2013 22:31

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zaklików!

Równo rok temu, podczas konsultacji społecznych, opowiedzieli się Państwo za przywróceniem Zaklikowowi statusu miasta. W dniu 27 lutego 2012 r., złożony został u Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wniosek Rady Gminy Zaklików o nadanie praw miejskich. Został on pozytywnie rozpatrzony i przesłany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, gdzie stwierdzono, że Zaklików posiada w swych granicach zbyt wiele terenów zielonych i miastem nie może zostać.

Od wiosny zeszłego roku trwały prace nad wydzieleniem nowych granic sołectwa Zaklików. Projekt nowych granic sołectwa został opracowany latem 2012 roku, uzyskał akceptacje mieszkańców oraz wstępne zapewnienie pracowników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, że w tym kształcie nie pojawi się zarzut o zbyt dużym udziale terenów zielonych.

W dniu 10 stycznia 2013 r., rozpoczynają się kolejne konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy, w sprawie nadania miejscowości Zaklików statusu miasta. Pragnę zachęcić Państwa do udziału w konsultacjach. Do 30 stycznia każdy mieszkaniec Gminy będzie mógł wypełnić ankietę u swojego sołtysa, w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Kultury. Ponadto, przez trzy kolejne niedziele (13 stycznia, 20 stycznia i 27 stycznia) będzie można wyrazić swoją opinię w punkcie konsultacyjnym zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury, w godzinach 8.30- 13.30. Pokażmy, że idea przywrócenia praw miejskich, odebranych przez zaborcę potrafi raz jeszcze nas zjednoczyć.

Jednocześnie, pragnę podziękować Państwu, za zaangażowanie jakie wykazali mieszkańcy Gminy w zeszłym roku. Dziękuję Sołtysom, członkom Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Ziemi Zaklikowskiej im Anny Nagórskiej oraz wszystkim, którzy wykazali się obywatelską postawą i oddali swój głos w tej jakże ważnej dla każdego z nas sprawie.

 

Proszę o udział w konsultacjach, co będzie podstawa do kolejnego wystąpienia z wnioskiem o nadanie praw miejskich dla Zaklikowa.

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Zaklików

Zdzisław Wójcik

 

Sytuacja Zaklikowa po odzyskaniu praw miejskich:

- uzyskanie praw miejskich nie wiąże się ze zmianą podatków, rozbudową administracji, ani też z podniesieniem uposażenia włodarza gminy (o tych sprawach decyduje Rada Gminy)

- możliwość korzystania w dalszym ciągu z preferencyjnych środków na rozwój obszarów wiejskich (dotyczy to także małych miasteczek do 5 tys. mieszkańców),

- zachowanie przez nauczycieli dodatków wiejskich (dodatki obowiązują, niezależnie od statusu, w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców),

- wzrost prestiżu miejscowości i gminy, łatwiejsza promocja i współpraca międzynarodowa.

Last Updated on Wednesday, 09 January 2013 22:39
 
Życzenia świąteczne PDF Print E-mail
Written by internicos   
Monday, 24 December 2012 10:49

Last Updated on Monday, 24 December 2012 10:50
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 27

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

Partnerzy

Banner
 
  Zaklikow.net @2009
statystyka